Naprawa chodnika i wymiana korytek ściekowych na drogach wojewódzkich nr 239 w km 18+576÷18+592, nr 240 w km 60+023÷60+605 oraz nr 244 w km 27+243÷30+018

Order Newsletter: 1 Position: 336494 (oferta nr 322066)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-10-10

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Naprawa chodnika i wymiana korytek ściekowych na drogach wojewódzkich nr 239 w km 18+576÷18+592, nr 240 w km 60+023÷60+605 oraz nr 244 w km 27+243÷30+018

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zamówienie dotyczy: 1.1.Przedłożenie kostki betonowej na zapadniętych fragmentach chodników;1.2. Demontaż zapadniętych i uszkodzonych korytek ściekowych;1.3. Wykonywanie rowków pod ławy betonowe; 1.4.Wykonanie warstwy odsączającej o gr. 5cm; 1.5. Ławy betonowe pod korytka ściekowe; 1.6. Ułożenie nowych korytek ściekowych - korytka Inwestora; 1.7. Ułożenie nowych korytek ściekowych - korytka Wykonawcy; 1.8. Transport materiału z demontażu na odległość do 5km; 2. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają: kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót zawarty w skróconym projekcie wykonawczym. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) przekazanego przez Zamawiającego w dniu zawarciu umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30