Promocja projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P w latach 2007-2013 z podziałem na 2 części dla: Projektu nr 3 pt.Drogowa Inicjatywa Samorządowa - 2014 Projektu nr 6 pt. Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich

Order Newsletter: 1 Position: 335060 (oferta nr 320867)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-10-09

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Promocja projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P w latach 2007-2013 z podziałem na 2 części dla: Projektu nr 3 pt.Drogowa Inicjatywa Samorządowa - 2014 Projektu nr 6 pt. Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 3.1. Nazwa zamówienia: Promocja projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P w latach 2007-2013 z podziałem na 2 części dla: Projektu nr 3 pt.Drogowa Inicjatywa Samorządowa - 2014 Projektu nr 6 pt.Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich zgodnie z wytycznymi z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. wytyczne te dostępne są pod adresem internetowym: http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html 3.2. Zamówienie swym zakresem obejmuje: wykonanie wraz z dostawą materiałów promocyjnych do siedziby Zamawiającego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 8. 3.3. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007 - 2013r. w zakresie infrastruktury drogowej. Zgodnie z powyższym Wykonawca zobligowany jest do przygotowania wskazanych materiałów zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla zadań realizowanych w ramach RPO-WKP. 3.4. Przed wykonaniem oznakowania Zamawiający wymaga wcześniejszego uzgodnienia pozycji układu graficznego, jak również nadruku i wszystkich innych form znakowania w formie mailowej z Wydziałem Inwestycji. 3.5. Wszystkie oferowane do dostawy produkty muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad i uszkodzeń, nie gorsze niż określone przez Zamawiającego w opisie zamówienia, a także muszą spełniać warunki określone dla bezpieczeństwa produktu w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 12.12.2003 o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U z 2003r nr 229, poz 2275 z póź. zmianami). 3.6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 3.7. Wersja graficzna logotypów znajduje się na stronie: http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html. Wykonawca przed wykonaniem zlecenia przedstawi projekt rozmieszczenia logotypów na fotografiach materiałów promocyjnych. Po zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do wykonania zamówienia z zastrzeżeniem przesłania do Zamawiającego fotografii pierwszych egzemplarzy z faktycznie wykonanym nadrukiem na materiałach promocyjnych, przed wykonaniem pełnego zamówienia. Wszelkie zmiany rozmieszczenia logotypów muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 392941000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 20 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30