Budowa Parkingu na Osiedlu Poręby w Stalowej Woli

Order Newsletter: 2016 Position: 330315 (oferta nr 3107288)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-10-25

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa Parkingu na Osiedlu Poręby w Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest Budowa Parkingu na Osiedlu Poręby w Stalowej Woli.Zasadniczy zakres robót obejmuje: Roboty budowlane, w tym: roboty ziemne; korytowanie wraz z profilowaniem; wykonywanie warstw odsączających i odcinających; podbudowy z kruszywa łamanego; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej; wykonanie krawężników betonowych; betonowe obrzeża chodnikowe; wykonanie oznakowania pionowego wykonanie instalacji elektrycznej wykonanie odwodnienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45223300-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez wykonawcę wadium w wysokości 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) do dnia 08 listopada 2016 r. do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ro

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30