Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Rewitalizacji i projektu /Przedszkole na dobry start - Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola/

Order Newsletter: 1 Position: 146357 (oferta nr 3055290)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-07-20

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Rewitalizacji i projektu /Przedszkole na dobry start - Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola/

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Rewitalizacji i projektu /Przedszkole na dobry start - Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola/. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzęt fabrycznie nowy i wolny od wad, który należy dostarczyć na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Stalowej Woli. Przedmiot zamówienia realizowany jest częściowo na potrzeby projektu pt.: /Przedszkole na dobry start - Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola/, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Specyfikacja Techniczna: Szczegółowe wymagania techniczne sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia zawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 301958000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 14 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Termin wykonania

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30