Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Żwirki i Wigury 3, 5, 7 i Partyzantów 4 - I etap w Stalowej Woli.

Order Newsletter: 1 Position: 139593 (oferta nr 3051910)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-07-15

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Żwirki i Wigury 3, 5, 7 i Partyzantów 4 - I etap w Stalowej Woli.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przebudowa terenów przyblokowych w rejonie budynków ul. Żwirki i Wigury 3, 5, 7 w Stalowej Woli wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu oraz niezbędnymi robotami związanymi z przebudową infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją. Zakres robót przewidzianych do wykonania w etapie I został przedstawiony na rys: /GEOMETRIA2 - Model etap I/ oraz jest określony w przedmiarach robót. Zakres robót na rysunku określony jest zacieniowaniem.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do dnia 1 sierpnia 2016 r., do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku P

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Gwarancja i rękojmia

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://www.bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30