Zakup transmisji danych wraz z zakupem kart SIM w związku z realizacją projektu pn.System Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi w Województwie Kujawsko - Pomorskim

Order Newsletter: 1 Position: 311940 (oferta nr 302482)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-09-19

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup transmisji danych wraz z zakupem kart SIM w związku z realizacją projektu pn.System Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi w Województwie Kujawsko - Pomorskim

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Świadczenie usług transmisji danych wraz z zakupem kart SIM w związku z realizacją projektu pn.System Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi w Województwie Kujawsko - Pomorskim 3.2. Opis przedmiotu zamówienia: 3.2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Dostarczenie Zamawiającemu kart SIM w ilościach wskazanych poniżej, poprzez które Wykonawca będzie świadczył Zamawiającemu usługę transmisji danych przez okres obowiązywania umowy, z wyłączeniem 80 sztuk kart SIM z Grupy 4 dla których będzie zawieszenie świadczenia usług w terminie od 01.05.do 30.10. każdego roku obowiązywania umowy. Grupa 1 (kamery IP, ANPR, obrotowe, stacje meteo, tablice i znaki VMS) - dostęp do Internetu w technologiach GPRS,EDGE,UMTS,HSDPA - w prywatnym APNie ze statyczną adresacją IP - miesięczny limit transmisji danych: 70GB (per SIM), rozliczenie przez pakiety łączone - brak dodatkowych opłat przy przekroczeniu limitów danych - możliwa komunikacja P2P (peer-to-peer) - blokowanie połączeń głosowych - ilość kart: 30 Po wygaśnięciu umowy, karty SIM stają się własnością Zamawiającego. Grupa 2 (Tablety RTK) - dostęp do Internetu w technologiach GPRS,EDGE,UMTS,HSDPA - w prywatnym APNie ze statyczną adresacją IP - miesięczny limit transmisji danych: 0,5 GB (per SIM), rozliczenie przez pakiety łączone - brak dodatkowych opłat przy przekroczeniu limitów danych - możliwa komunikacja P2P (peer-to-peer) - blokowanie połączeń głosowych - ilość kart: 15 Po wygaśnięciu umowy, karty SIM stają się własnością Zamawiającego. Grupa 3 (Smartfony) - dostęp do Internetu w technologiach GPRS,EDGE,UMTS,HSDPA - w prywatnym APNie ze statyczną adresacją IP - miesięczny limit transmisji danych: 0,5GB (per SIM), rozliczenie przez pakiety łączone - brak dodatkowych opłat przy przekroczeniu limitów danych - taryfa głosowa z nielimitowanymi rozmowami na polskie telefony komórkowe i stacjonarne - możliwa komunikacja P2P (peer-to-peer) - ilość kart: 15 Po wygaśnięciu umowy, karty SIM stają się własnością Zamawiającego. Grupa 4 (GPS) - karty przeznaczone do pracy w systemie monitorowania GPS pojazdów - dostęp do Internetu w technologiach GPRS,EDGE - w prywatnym APNie ze statyczną adresacją IP - miesięczny limit transmisji danych: 5MB (per SIM) rozliczenie przez pakiety łączone - brak dodatkowych opłat przy przekroczeniu limitów danych - blokowanie połączeń głosowych - ilość kart: 144 Po wygaśnięciu umowy, karty SIM stają się własnością Zamawiającego. Charakterystyka APN APN dla kart SIM z grup 1, 2 i 3 - ze statyczną adresacją IP - rozliczenie transmisji danych per SIM - brak dodatkowych opłat przy przekroczeniu limitów danych - musi być możliwa komunikacja peer-to peer pomiędzy kartami SIM - musi mieć możliwość włączenia kart przynajmniej 3 operatorów sieci GSM - APN musi zapewnić bezproblemowe i bezpieczne gromadzenie danych z systemu monitorowania dróg, który Zamawiający wyłonił w oddzielnym postępowaniu przetargowym - dostęp do APN poprzez szyfrowane połączenie VPN - musi zapewnić zdalne zarządzanie urządzeniami sieciowymi z użyciem transmisji pakietowej realizowane przez administratorów systemu - musi posiadać łącze współdzielone do Internetu o przepływności przynajmniej 60Mbps APN dla kart z grupy 4 - ze statyczną adresacją IP - rozliczenie transmisji danych per APN - brak dodatkowych opłat przy przekroczeniu limitów danych - musi mieć możliwość włączenia kart przynajmniej 3 operatorów sieci GSM - APN musi zapewnić bezproblemowe gromadzenie danych z systemu monitorowania GPS, który Zamawiający wyłonił w oddzielnym postępowaniu przetargowym - musi zapewnić zdalne zarządzanie urządzeniami sieciowymi z użyciem transmisji pakietowej realizowane przez administratorów systemu - musi posiadać łącze współdzielone do Internetu o przepływności przynajmniej 10Mbps b) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: - zapewnienia wsparcia technicznego w zakresie: - prawidłowej instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia urządzeń z kartami SIM, - utrzymania poprawnego działania wskazanych wyżej APN, - utrzymania działania kart SIM dla każdej ze wskazanych 4 grup. -gwarantowany czas reakcji na awarię kart SIM: - w dni robocze (poniedziałek - piątek) - nie dłużej niż 2 godziny od zgłoszenia w godzinach od 7:00 do 15:00 i nie dłużej niż 4 godziny od zgłoszenia w pozostałych godzinach (15:00-7:00) - w pozostałe dni - nie dłużej niż 4 godziny od zgłoszenia; -gwarantowany czas usuwania powstałych awarii kart SIM - nie dłużej niż 12 godzin od zgłoszenia. - zgłaszanie awarii do siedziby serwisu Wykonawcy nastąpi drogą telefoniczną i potwierdzone zwrotnym przyjęciem informacji przez Wykonawcę za pomocą maile przez osobę wskazaną w umowie. Czas usunięcia awarii liczony jest od momentu dokonania zgłoszenia telefonicznego do momentu usunięcia awarii przez Wykonawcę. - w przypadku wymiany uszkodzonej karty SIM, karta SIM nie podlega wydaniu Wykonawcy, - przez usunięcie awarii należy rozumieć przywrócenie pakietowej transmisji danych lub karty SIM do stanu sprzed awarii. Wszelkie koszty związane z świadczeniem serwisu ponosi Wykonawca, - w przypadku powiadomienia Wykonawcy o utracie karty SIM, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego jej zablokowania w swojej sieci. Blokada będzie wykonywana po zgłoszeniu drogą telefoniczną i następnie potwierdzona mailem przez osobę wskazaną w umowie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 642100001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 7.1. Wykonawca zapewni wadium w wysokości: 5 000,00 zł 7.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieniu prawa bankowego na konto Zamawiającego na rachunek wadiów prowadzony przez PKO

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30