Modernizacja przedszkoli na terenie miasta: część I - przedszkole nr 15; część II - przedszkole nr 18

Order Newsletter: 1 Position: 59893 (oferta nr 3013151)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-05-30

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja przedszkoli na terenie miasta: część I - przedszkole nr 15; część II - przedszkole nr 18

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja przedszkoli na terenie miasta: 1) Część I: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń części budynku Przedszkola nr 15 w Stalowej Woli oraz montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw. 2) Część II: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń części budynku Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli oraz montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw. 2. Zasadniczy zakres robót obejmuje: 1) Część I: a) roboty rozbiórkowe: -rozebranie ścian działowych murowanych; -wykonanie oraz powiększanie otworów drzwiowych i okiennych w istniejących ścianach; -rozebranie posadzek i okładzin ściennych z płytek ceramicznych i kamiennych; -rozebranie lastrykowego tarasu zewnętrznego b) roboty budowlane -ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych; -obudowywanie ścian płytami gipsowo-kartonowymi; -licowanie ścian płytkami ceramicznymi; -ułożenie posadzek z płytek ceramicznych; -tynkowanie oraz malowanie ścian wewnętrznych; -montaż drzwi balkonowych; -wykonanie tarasu zewnętrznego z kostki betonowej c) roboty instalacyjne: -instalacje sanitarne: (a) instalacje wody zimnej i ciepłej w przebudowywanej części budynku; (b) instalacja kanalizacji sanitarnej w przebudowywanej części budynku; -instalacje elektryczne: (a) instalacja wewnętrzna oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych; (b) instalacja wewnętrzna oświetlenia awaryjnego; (c) instalacja połączeń wyrównawczych d) wykonanie placu zabaw oraz dostawa i montaż wyposażenia. 2) Część II: a) roboty rozbiórkowe: -rozebranie ścian działowych murowanych oraz gipsowo-kartonowych; -wykonanie oraz powiększanie otworów drzwiowych i okiennych w istniejących ścianach; -rozebranie posadzek i okładzin ściennych z płytek ceramicznych i kamiennych; b) roboty budowlane -ścianki działowe z pustaków z betonu komórkowego -tynkowanie ścian -licowanie ścian płytkami ceramicznymi -ułożenie posadzek z paneli podłogowych -ułożenie posadzek z płytek ceramicznych -szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitów -wymiana oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej c) roboty instalacyjne: -instalacje sanitarne: (a) instalacje wody zimnej i ciepłej w przebudowywanej części budynku; (b) instalacja kanalizacji sanitarnej w przebudowywanej części budynku; (c) przesunięcie istniejącego grzejnika instalacji c.o. -instalacje elektryczne: (a) instalacja wewnętrzna oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych; (b) instalacja wewnętrzna oświetlenia awaryjnego; (c) instalacja połączeń wyrównawczych d) wykonanie placu zabaw oraz dostawa i montaż wyposażenia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451111009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) dla części I zamówienia oraz 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do dnia 17 czerwca 2016 r., do godziny 12:00 w formach ok

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Termin Wykonania

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://www.bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 60