Promocja projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P w latach 2007-2013 dla: Pr. nr 1 pt.Przebudowa ciągów dr. woj. Pr. nr 2 pt.Budowa rond w ciągach dr. woj. Pr. nr 3 pt.Drogowa Inicjatywa Samorządowa-2014 Pr. nr 4 pt.Przebudowa obiektów mostowych

Order Newsletter: 1 Position: 303078 (oferta nr 295095)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-09-11

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Promocja projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P w latach 2007-2013 dla: Pr. nr 1 pt.Przebudowa ciągów dr. woj. Pr. nr 2 pt.Budowa rond w ciągach dr. woj. Pr. nr 3 pt.Drogowa Inicjatywa Samorządowa-2014 Pr. nr 4 pt.Przebudowa obiektów mostowych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.2. Zamówienie swym zakresem obejmuje: 3.2.1 wykonanie wraz z dostawą materiałów promocyjnych do siedziby Zamawiającego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 8. 3.2.2. realizacja usług multimedialnych zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 8. 3.3. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007 - 2013r. w zakresie infrastruktury drogowej. Zgodnie z powyższym Wykonawca zobligowany jest do przygotowania wskazanych materiałów zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla zadań realizowanych w ramach RPO-WKP. 3.4. Przed wykonaniem oznakowania Zamawiający wymaga wcześniejszego uzgodnienia pozycji układu graficznego, jak również nadruku i wszystkich innych form znakowania w formie mailowej z Wydziałem Inwestycji oraz należy uzgodnić koncepcję merytoryczną filmu promocyjnego z Panem Michałem Sitarek. 3.5. Wszystkie oferowane do dostawy produkty muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad i uszkodzeń, nie gorsze niż określone przez Zamawiającego w opisie zamówienia, a także muszą spełniać warunki określone dla bezpieczeństwa produktu w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 12.12.2003 o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U z 2003r nr 229, poz 2275 z póź. zmianami).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 392941000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: ZDW.N4.361.39.2014r

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30