Budowa miejskiego żłobka integracyjnego wraz z wyposażeniem w Stalowej Woli

Order Newsletter: 1 Position: 16535 (oferta nr 2940852)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-02-18

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa miejskiego żłobka integracyjnego wraz z wyposażeniem w Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa miejskiego żłobka integracyjnego wraz z wyposażeniem w Stalowej Woli. a) Ogólny opis budynku i jego funkcji: Budynek żłobka zaprojektowano jako parterową bryłę z płaskim dachem z 5 świetlikami doświetlającymi komunikację, szatnię i pralnię oraz płaskimi zadaszeniami wszystkich wejść do budynku. Budynek został zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły kratówki, stropodach żelbetowy, monolityczny. Budynek niepodpiwniczony 1-kondygnacyjny. Posadowienie budynku bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych. Żłobek będzie posiadał 3 oddziały (rozdział na roczniki: I oddział 0,5-1 rok - 15 dzieci; 1-2 lata - 25 dzieci; 2-3 lata - 25 dzieci). W każdym oddziale może być 2 - 3 dzieci niepełnosprawnych. Każdy oddział składa się z sypialni i sali zajęć. Przy każdej sali zaprojektowano łazienkę i WC oraz magazyn podręczny. WC przy sali zajęć gimnastycznych oraz salę zajęć rytmicznych i gimnastyki korekcyjnej jest dostępny także z zewnątrz. Zaprojektowano salę rytmiki i zajęć gimnastycznych oraz salę zajęć rytmicznych i gimnastyki korekcyjnej rozdzielone przesuwną ścianą systemową, które po połączeniu może służyć do organizacji uroczystości z udziałem rodziców (dla ok. 100 osób). Zaprojektowano szatnie dzieci (indywidualne szafki w pomieszczeniu) oraz wózkarnię w strefie wejściowej. W żłobku zaprojektowano kuchnię i kuchnię mleczną, pralnię i suszarnię z pomieszczeniami pomocniczymi, zespół pomieszczeń administracyjnych z gabinetem dyrektora, pokojem księgowości, gabinetem logopedy/psychologa, pokojem pielęgniarki, pokojem nauczycielskim, szatnią personelu. Zaprojektowano WC ogólnodostępne, WC dla niepełnosprawnych oraz łazienkę dla personelu, a także szatnię i łazienkę dla personelu kuchennego. b) Parametry techniczne budynku: - powierzchnia zabudowy: 1185,00 m2 - powierzchnia całkowita: 1185,00 m2 - powierzchnia użytkowa całkowita: 1039,95m2 - długość budynku: 37,30 m - szerokość budynku: 35,06 m - wysokość budynku: 5,99 m - kubatura brutto: 5144,00 m3 - kubatura netto: 3695,00 m3 - ilość kondygnacji: 1 2. Zasadniczy zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) Roboty konstrukcyjno-budowlane: - ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, - ściany fundamentowe z bloczków betonowych, - ściany nadziemia zewnętrzne z cegły kratówki K2 gr. 25 cm, ocieplone styropianem gr. 19 cm, ściany wewnętrzne nośne z cegły kratówki K2 gr. 25 cm, ścianki działowe z cegły kratówki K2 gr. 12 cm, - stropodach żelbetowy monolityczny gr. 24 cm, wieńce stropowe na ścianach murowanych żelbetowe o wysokości 24 cm wylewane wraz ze stropodachem, podciągi żelbetowe monolityczne, nad otworami okiennymi i drzwiowymi belki prefabrykowane L 19 i żelbetowe monolityczne, - roboty budowlane wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne. b) Roboty instalacyjne: - instalacje sanitarne: instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalacja solarna z kolektorami słonecznymi, instalacja kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej i drenażu odwadniającego, instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacja wentylacji mechanicznej, przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej DN250 mm, - instalacje elektryczne: instalacja wewnętrzna oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych, instalacja wewnętrzna oświetlenia kierunkowego i ewakuacyjnego, instalacja zasilania dedykowanego, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja wewnętrzna siły, ochrony od porażeń prądem elektrycznym i połączeń wyrównawczych, instalacja ochrony przepięciowej, instalacja odgromowa, wewnętrzna linia zasilająca, oświetlenie zewnętrzne, - instalacje telekomunikacyjne: nagłośnienia w dwóch salach zajęć, projektor wizyjny w sali zajęć, instalacja sygnalizacji włamania i napadu, telefoniczno - komputerowa, instalacja domofonowa. c) Wykonanie dróg i ukształtowania terenu, zieleni, ogrodzenia, osłony śmietnikowej, placów zabaw. d) Dostawę i montaż wyposażenia obiektu. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót oraz stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. 3. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. 4. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek i ziemia z wykopów przedstawiających wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu. 5. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: działka nr ewid. 1323/18, fragment działki nr ewid. 1337/1; 1337/27 w obrębie 3 Centrum

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452141001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information