Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW w Wąbrzeźnie

Order Newsletter: 1 Position: 35974 (oferta nr 29133)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2015-02-18

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW w Wąbrzeźnie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW w Wąbrzeźnie 2. Zamówienie podzielono na trzy części, z których każda jest oddzielnym postępowaniem: Część zamówienia nr 1 Dotyczy napraw i konserwacji środków transportowych (szacowana ilość r-godz. 400) a) pojazdy garażowane w RDW Wąbrzeźno: - samochód osobowy marki Skoda Fabia II; - samochód osobowy marki Skoda Fabia; - samochód marki Lublin; - ciągnik Zetor 6421; - przyczepa ciągnikowa Autosan D-45; - przyczepa SKORPION-120 o ładowności 750 kg; - samochód Citroen JUMPER; b) naprawy środków transportowych garażujących w Brodnicy: - samochód Skoda Fabia II; - samochód LUBLIN 3; - przyczepa Świdnik o ładowności do 590 kg; - ciągnik Ursus 3512K; Część zamówienia nr 2 Dotyczy napraw i konserwacji sprzętu (szacunkowa ilość r-godz. 100) - naprawa pił spalinowych - 5 szt., - naprawa kos mechanicznych - 7 szt., - naprawa piły do asfaltu - 1 szt., - naprawa zagęszczarki - 3 szt., - naprawa podkrzeszywarki - 1 szt., - naprawa wiertnicy glebowej - 1 szt., Część zamówienia nr 3 Dotyczy napraw i konserwacji osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA (szacunkowa ilość r-godz. 100) - naprawa głowicy do koszenia trawy - 1 szt., - naprawa myjki do znaków -1 szt., - naprawa wiertnicy glebowej -1 szt., - naprawa wysięgnika -1 szt., - naprawa pługa - 1 szt., - naprawa posypywarki - 1 szt., - naprawa głowicy do frezowania poboczy - 1 szt., - naprawa kosiarki bijakowej Z-146 - 1 szt. 3. Wykonawca winien mieć możliwość samodzielnego wykonania kompleksowej obsługi z zakresu: Część zamówienia nr 1 - dotyczy napraw i konserwacji środków transportowych - napraw i konserwacji mechaniki, elektromechaniki, takich jak: a) wymiana oleju silnikowego, b) wymiana filtra powietrza, c) wymiana uszczelki pod głowicą, d) wymiana rozrządu silnika, e) diagnostyka komputerowa, f) wymiana sprzęgła, g) wymiana przegubu wew./zew., h) wymiana tarcz, klocków hamulcowych, i) wymiana klocków hamulcowych, j) wymiana płynu hamulcowego, k) regulacja zbieżności kół, l) naprawa układu kierowniczego, m) wymiana amortyzatorów, n) wymiana opon zima - lato, o) naprawa układu klimatyzacji, odgrzybianie, p) drobne naprawy lakiernicze, q) naprawy blacharskie, r) inne nie wymienione w ramach potrzeb - przeglądów technicznych OT-2, Część zamówienia nr 2 - dotyczy napraw i konserwacji sprzętu - napraw mechanicznych, - konserwacji sprzętu, Część zamówienia nr 3 - dotyczy napraw i konserwacji osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA - napraw mechanicznych, - konserwacji osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA, 4. Wykonawca winien posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw pojazdów, sprzętu lub osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA i ich podzespołów stosownie do części na którą Wykonawca składa ofertę. 5. W przypadku awarii pojazdu, sprzętu lub osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego polecenia wykonania naprawy do: odebrania pojazdu, sprzętu lub osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA z miejsca wskazanego przez Zamawiającego i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko, a po naprawie do odstawienia pojazdu do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno - miejsca garażowania na własny koszt i ryzyko. Cena ewentualnego transportu pojazdu winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny. 6. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia. Minimalny okres gwarancji powinien wynosić 3 miesiące, maksymalny okres 12 miesięcy. 8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych pojazdów sprzętu lub osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA w trakcie trwania umowy. 10. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji dostarczać będzie dostawca części zamiennych, którego Zamawiający wyłoni w oddzielnym postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 11. 11. Podzespoły pojazdów, sprzętu lub osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA których nie można nabyć u dostawcy części zamiennych zapewni Wykonawca usługi w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe, po uprzednim telefonicznym zaakceptowaniu ceny zakupu przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Wartość materiału Wykonawca doliczy do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze. 12. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres gwarancji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30