Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Order Newsletter: 1 Position: 346890 (oferta nr 2906795)

Client
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku
State
pomorskie
Address
80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 30
Phone
058 3462611, 3011226
Fax
058 3462611
E-Mail
skogdansk@skogdansk.pl
Created
2015-12-18

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 30 80-824 Gdańsk pomorskie tel. 058 3462611, 3011226 fax. 058 3462611 REGON 19048233600000

I.2) Type of contracting: Inny: Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50g (gabaryt A i B), powyżej 50g (gabaryt A i B), przesyłek kurierskich w obrocie krajowym oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zamawiającego w tym przesyłek doręczanych na zasadach określonych w: 1) ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) - regulujący tryb doręczenia pism nadawanych w postępowaniu administracyjnym , 2) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz.749 z późn. zm.)- regulujący tryb doręczania pism nadawanych w trybie ordynacji podatkowej. 2. Zakres zamówienia: 2.1 Świadczenie następujących powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g (gabaryt A i B) oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zamawiającego: 1) Przesyłki listowe do 50 g (gabaryt A i B) w obrocie krajowym: a) Nierejestrowana ekonomiczna - Gabaryt A i B, b) Rejestrowana polecona - ekonomiczna - Gabaryt A i B, c) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru - ekonomiczna - Gabaryt A i B, 2) Przesyłki listowe do 50 g w obrocie zagranicznym (obszar Europy): a) Rejestrowana polecona - priorytetowa b) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru - priorytetowa 3) Zwroty nieodebranych przesyłek: a) Rejestrowana polecona - priorytetowa b) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru - priorytetowa 2.2. Świadczenie następujących powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g, przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zamawiającego: 1) Przesyłki listowe ponad 50 g do 100 g w obrocie krajowym : a) Nierejestrowana ekonomiczna - Gabaryt A i B b) Rejestrowana polecona-ekonomiczna - Gabaryt A i B c) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioruekonomiczna - Gabaryt A i B 2) Przesyłki listowe ponad 100 g do 350 g w obrocie krajowym: a) Nierejestrowana ekonomiczna - Gabaryt A i B b) Rejestrowana polecona-ekonomiczna - Gabaryt A i B c) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna - Gabaryt A i B 3) Przesyłki listowe ponad 350 g do 500 g w obrocie krajowym: a) Nierejestrowana ekonomiczna - Gabaryt A i B b) Rejestrowana polecona-ekonomiczna - Gabaryt A i B c) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna - Gabaryt A i B 4) Przesyłki listowe ponad 500 g do 1 000 g w obrocie krajowym: a) Nierejestrowana ekonomiczna - Gabaryt A i B b) Rejestrowana polecona-ekonomiczna - Gabaryt A i B c) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna - Gabaryt A i B 5) Przesyłki listowe ponad 1 000 g do 2 000 g w obrocie krajowym: a) Nierejestrowana ekonomiczna - Gabaryt A i B b) Rejestrowana polecona-ekonomiczna - Gabaryt A i B c) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna - Gabaryt A i B 6) Paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym (ekonomiczne polecone): a) do 1 kg - Gabaryt A i B b) ponad 1 kg do 2 kg - Gabaryt A i B c) ponad 2 kg do 5 kg - Gabaryt A i B d) ponad 5 kg do 10 kg - Gabaryt A i B 7) Zwroty nieodebranych przesyłek nierejestrowanych: a) Ekonomiczna o wadze ponad 50 g do 100 g b) Ekonomiczna o wadze ponad 100 g do 350 g c) Ekonomiczna o wadze ponad 350 g do 500g d) Ekonomiczna o wadze ponad 500 g do 1 000g e) Ekonomiczna o wadze ponad 1 000 g do 2 000g 8) Zwroty nieodebranych przesyłek poleconych: a) Ekonomiczna o wadze ponad 50 g do 100 g b) Ekonomiczna o wadze ponad 100 g do 350 g c) Ekonomiczna o wadze ponad 350 g do 500 g d) Ekonomiczna o wadze ponad 500 g do 1 000 g e) Ekonomiczna o wadze ponad 1 000 g do 2 000 g 9) Zwroty nieodebranych przesyłek- z potwierdzeniem odbioru: a) Ekonomiczna o wadze ponad 50 g do 100 g b) Ekonomiczna o wadze ponad 100 g do 350 g c) Ekonomiczna o wadze ponad 350 g do 500 g d) Ekonomiczna o wadze ponad 500g do 1 000 g e) Ekonomiczna o wadze ponad 1000 g do 2 000 g 10) Przesyłki listowe ponad 50 g do 100 g w obrocie zagranicznym obszar Europy: a) Rejestrowana polecona-- priorytetowa b) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-- priorytetowa 11) Przesyłki listowe ponad 100 g do 350 g w obrocie zagranicznym obszar Europy: a) Rejestrowana polecona-- priorytetowa b) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-- priorytetowa 12) Przesyłki listowe ponad 350 g do 500 g w obrocie zagranicznym obszar Europy: a) Rejestrowana polecona-- priorytetowa b) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-- priorytetowa 13) Przesyłki listowe ponad 500 g do 1 000 g w obrocie zagranicznym obszar Europy: a) Rejestrowana polecona-- priorytetowa b) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-- priorytetowa 14) Przesyłki listowe ponad 1 000 g do 2 000 g w obrocie zagranicznym obszar Europy: a) Rejestrowana polecona-- priorytetowa b) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-- priorytetowa 15) Przesyłka kurierska miejska na dziś (w obrocie krajowym): a) do 0,5 kg b) Ponad 0,5 kg do 1 kg c) Ponad 1 kg do 5 kg d) Ponad 5 kg do 10 kg e) Ponad 10 kg do 15 kg 16) Przesyłka kurierska na jutrostandardowa (w obrocie krajowym): a) do 0,5 kg b) Ponad 0,5 kg do 1 kg c) Ponad 1 kg do 5kg d) Ponad 5 kg do 10 kg 3. Zamawiający informuje : 3.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 r., poz. 1529). 3.2 Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: 1) przesyłki listowe o wadze do 50 g (gabaryt A i B): a) zwykłe - przesyłka nie rejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii, b) polecone - przesyłka rejestrowana będąca przesyłką przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, c) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, d) Gdzie Gabaryt A - to przesyłka o wymiarach: Minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, Maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm. e) Gdzie Gabaryt B - to przesyłka o wymiarach: Minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, Maksimum - suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. 2) przesyłki listowe o wadze ponad 50 g do 2 000 g (Gabaryt A i B): a) zwykłe - przesyłka nie rejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii, b) polecone - przesyłka rejestrowana będąca przesyłką, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, c) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, d) Gdzie Gabaryt A - to przesyłka o wymiarach: Minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm, Maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm e) Gdzie Gabaryt B - to przesyłka o wymiarach: Minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, Maksimum - suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. 3) paczki pocztowe o wadze do 10 000 g (Gabaryt A i B): a) zwykłe - paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii, b) ze zwrotnym poświadczeniem odbioru. c) Gdzie Gabaryt A - to przesyłka o wymiarach: Minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, Maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokość 500 mm , wysokość 300 mm. d) Gdzie Gabaryt B - to przesyłka o wymiarach: Minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub szerokość 500 mm lub wysokość 300 mm, Maksimum - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie może być większa niż 3 000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1 500 mm. 3.3. Przez przesyłki kurierskie, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: Przesyłki kurierskie nadane w serwisie miejskim doręczane są w dniu nadania, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminach liczonych od momentu odbioru przesyłki przez kuriera: do 3 godzin - w granicach administracyjnych miasta powiatowego albo na prawach powiatu, gdy nadanie nastąpiło do godz. 17:00, do 4 godzin - poza granicami administracyjnymi miasta nadania, gdy nadanie nastąpiło do godziny 16:00. Odległość miejscowości, w której dokonuje się odbioru od miejscowości doręczenia nie może być większa niż 40 km. 1) przesyłki w obrocie krajowym o wadze do 15 kg: a) przesyłka kurierska na dziś, o wymiarach: maksimum (tj. długość, szerokość, wysokość) nie więcej niż 250 cm z tolerancją do 2 mm, maksimum - przesyłka nie może przekraczać 1 500 mm w jakimkolwiek z wymiarów, b) przesyłka kurierska krajowa na jutro - standard, o wymiarach: maksimum (tj. długość, szerokość, wysokość) nie więcej niż 250 cm z tolerancją do 2 mm, maksimum - przesyłka nie może przekraczać 1 500 mm w jakimkolwiek z wymiarów, 4. Wykonawca zobowiązany jest do tego, aby potwierdzenie nadania było zgodnie z art. 45 prawa Pocztowego, miało moc dokumentu urzędowego oraz aby data nadania przesyłek była równoznaczna z zachowaniem terminów załatwienia spraw przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego - z siedziby (tj. ul. Podwale Przedmiejskie 30, Gdańsk, IV piętro) przesyłek i dostarczenie do placówek nadawczych Wykonawcy, jak również dostarczania do siedziby Zamawiającego (tj. ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, IV piętro) i przekazania/wydawania wszelkich przesyłek (nierejestrowanych, rejestrowanych, awizowanych, zwrotów oraz przesyłek w formie opłaty przerzuconej na adresata). Wykonawca będzie odbierał i przekazywał przesyłki pięć razy w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7.30 do 15.30 z siedziby Zamawiającego i we własnym zakresie będzie dostarczał przesyłki do placówek nadawczych Wykonawcy, odbiór przesyłek potwierdzać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy (tzw. usługa POCZTA FIRMOWA). 6. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia co najmniej jednej placówki, świadczących usługi pocztowe dla Zamawiającego w zakresie przyjmowania przesyłek czynnej co najmniej w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku do godziny 18.00. Adres placówki na ww. usługi Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. Adres Placówki zostanie wskazany w umowie. Wskazana przez Wykonawcę Placówka nie może być usytuowana w odległości większej niż 2 km od siedziby Zamawiającego (tj. ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku) 8. Zlecenie wykonania usługi kurierskiej zgłaszane będzie przez Zamawiającego telefonicznie pod numerem linii firmowej, wskazanej przez Wykonawcę. Dowodem nadania przesyłki kurierskiej jest odcinek nalepki adresowej, potwierdzony odciskiem datownika pocztowego i podpisem pracownika Wykonawcy. Dowód nadania może być także w postaci elektronicznej książki nadawczej. 10. Zamawiający umieści na przesyłce listowej lub paczce nazwę odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce nadawczej), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, ze zwrotnym poświadczeniem odbioru - ZPO) oraz umieszczania na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku /pieczątki określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego. 11. Zamawiający zobowiązuje się do właściwego przygotowania przesyłek oraz sporządzania zestawień dla przesyłek. Zestawienia dla przesyłek nie dotyczą przesyłek kurierskich. 12. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, tj.: 1) dla przesyłek rejestrowanych - wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek, 2) dla przesyłek zwykłych - zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek. 13. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczona (zaklejona lub zalakowana). Opakowanie paczki powinno stanowić zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp do zawartości oraz uszkodzenia przesyłki w czasie przemieszczania. 14. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego pod warunkiem prawidłowego ich przygotowania. 15. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi pocztowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: 1) ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 r., poz. 1529.), 2) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. z 9 maja 2013 r. poz. 545 3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1795 z 28.10.2003 r. z późn. zm.), 4) Światową Konwencją Pocztową - Protokół Końcowy - Bukareszt 2004, (Dz. U. Nr 206, poz.1494 z 31.08.2007 r.), 5) Regulaminem dotyczącym Paczek pocztowych - Protokół Końcowy - Berno 2005 (Dz. U. Nr 108, poz. 745 z 21.06.2007 r.), 6) Regulaminem Poczty Listowej - Protokół Końcowy - Berno 2005 (Dz. U. Nr 108, poz. 744 z 21.06.2007 r.). 16. Przesyłki dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i zagranicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym. 17. Wykonawca będzie doręczał do Zamawiającego potwierdzenie odbioru przesyłki (ZPO) przez adresata niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki. 18. W przypadku nieobecności adresata przesyłki rejestrowanej, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać list lub przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 7 dni, licząc od dnia pozostawienia pierwszego zawiadomienia (awizo); w przypadku niepodjęcia przesyłki w tym terminie, przesyłka jest awizowana powtórnie poprzez pozostawienie drugiego zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Po upływie terminu odbioru, przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata (zgodnie z art. 150 Ordynacji podatkowej bądź art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego). 19. W przypadku nieobecności adresata lub upoważnionego odbiorcy przesyłka kurierska krajowa na dziś oraz przesyłka kurierska na jutro będzie awizowana przez pozostawienie wypełnionego zawiadomienia o jej nadejściu z informacją o możliwości odbioru we wskazanej placówce Wykonawcy, z podaniem numeru telefonu, pod którym adresat może ustalić powtórne doręczenie przesyłki. Do dni wyznaczających termin powtórnego awiza nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. 20. Wybrany Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę zgodną z warunkami przedstawionymi w Istotnych Postanowieniach Umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 20. Zamawiający wskazuje rodzaje przesyłek (usług pocztowych), jakie będą zlecane Wykonawcy oraz jej szacunkową ilość (w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4a do SIWZ) w okresie obowiązywania niniejszego zamówienia (12 miesięcy). Podana ilość jest szacunkowa wskazana na podstawie analizy wysyłek w latach ubiegłych i stanowi podstawę do wyliczenia ceny oferty. 21. W trakcie realizacji zamówienia rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane na podstawie rzeczywistych ilości przesyłek i zwrotów, wg cen jednostkowych brutto określonych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych szacunkowej ilości. 22. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości w poszczególnych pozycjach wskazanych w załączniku nr 4a do SIWZ (formularz cenowy) pod warunkiem, że maksymalna wartość umowy nie przekroczy ceny brutto wskazanej w ofercie wybranego Wykonawcy. 23. Zamawiający będzie umieszczał oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania we własnym zakresie oznaczenia potwierdzającego wniesienia wskazanych opłat. 24. Wszelkie oznaczenia przesyłek rejestrowanych i priorytetowych muszą być zapewnione przez Wykonawcę (nalepki) 25. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane jako iloczyn ilości usług zrealizowanych w zakończonym okresie rozliczeniowym, tj. miesiącu kalendarzowym oraz opłat określonych w formularzu cenowym. Liczba ta będzie potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia będzie rozliczane w okresach rozliczeniowych odpowiadających miesiącom kalendarzowym. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy. 26. Przewidywana ilość przesyłek różnych rodzajów została wskazana w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w formularzu cenowym. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie ilości przesyłek określonej w formularzu cenowym. 27. W przypadku nadania przez Zamawiającego większej ilości przesyłek z danej kategorii, usługi te będą rozliczane według cen jednostkowych wynikających z formularza cenowego. 28. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę nie będą podlegały zmianom przez okres realizacji zamówienia, z trzema wyjątkami: a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe może nastąpić zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku, b) w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika z uregulowań prawnych w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe, a także w przypadku, kiedy ich wprowadzenie wynika z okoliczności powodujących, iż zmiana w/w cen leży w interesie publicznym, c) ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen wynikających w przedłożonej ofercie. Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu. Dodatkowo Zamawiający informuje, że: 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3) Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających. 4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 5) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. 7) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 9) Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 10) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 11) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 641100000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information