Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli

Order Newsletter: 1 Position: 323114 (oferta nr 2887893)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2015-11-27

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli. 2. Zasadniczy zakres robót obejmuje budowę infrastruktury lekkoatletycznej w zakresie: a) bieżnia prosta 4 torowa dł. 80 m (60m + wybiegi) o nawierzchni syntetycznej, b) skocznia w dal + trójskok, c) rzutnia do pchnięcia kulą, d) wyposażenie lekkoatletyczne, e) odwodnienie liniowe bieżni, f) przyłącz kanalizacji deszczowej, g) przebudowa kanalizacji deszczowej, h) ciągi komunikacyjne i utwardzenia terenu. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. 3. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. 4. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek i ziemia z wykopów przedstawiających wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu. 5. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: działka nr ewid. 729/17 obręb 3 Centrum.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information