Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów, drobnego sprzętu oraz osprzętu pojazdu Mercedes (Unimog) będących w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie w roku 2015

Order Newsletter: 1 Position: 34950 (oferta nr 28263)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2015-02-17

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów, drobnego sprzętu oraz osprzętu pojazdu Mercedes (Unimog) będących w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie w roku 2015

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są :Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów, drobnego sprzętu oraz osprzętu pojazdu Mercedes (Unimog) będących w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie w 2015 roku.WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 50 11 00 00 - 9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi, CPV 34 30 00 00 - 0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich 2.Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia. Zamówienie podzielono na 3 części, z których każda jest oddzielnym postępowaniem:CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 - usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów oraz podobnego do nich sprzętu (pojazdy garażowane w RDW Żołędowo) - obsługa techniczna OT - 1 (planowana ilość napraw ok. 12 razy),-obsługa techniczna OT - 2 + wymiana oleju (planowana ilość napraw ok. 12 razy) wg zakresu czynności instrukcji danego pojazdu lub sprzętu, załącznik nr 3 do zarządzenia nr 7/91 Naczelnego Dyrektora ODP z dnia 6.05.1991 r. - dołączony do SIWZ,-naprawy bieżące (awaryjne) wynikające z eksploatacji pojazdów bądź podobnego sprzętu (orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 375),-Zamawiający dostarczy potrzebne części zamienne chyba, że cenę konkurencyjną przedstawi Wykonawca. Wtedy to Wykonawca będzie dostarczał części zamienne zgodnie z udzielonym rabatem wykorzystując prawo opcji zgodnie z ust. III pkt. 3 SIWZ. Pojazdy i sprzęt przewidziany do napraw warsztatowych:- Skoda Fabia o numerze rejestracyjnym CBY JK88,- Skoda Fabia o numerze rejestracyjnym CB 9654G, - Fiat Panda o numerze rejestracyjnym CBY SN06,- Citroen Jumper o numerze rejestracyjnym CBY 42M5, -Daewoo Lanos o numerze rejestracyjnym CIN 1C94- Intrall Lublin 3 Mi o numerze rejestracyjnym CBY 39SH, - Ciągnik FARMTRAC 70 o numerze rejestracyjnym CBY N509,- Przyczepa VIOLA o numerze rejestracyjnym CBY R004, - Rębak SKORPION o numerze rejestracyjnym CBY R182,- Rębak SKORPION o numerze rejestracyjnym CBY R150,- Przyczepa AUTOSAN o numerze rejestracyjnym CBY R152,- Ładowacz Cyklop. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 - usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu - naprawa sprzętu wg ilości i stawki r-g (orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 50), -Zamawiający dostarczy potrzebne części zamienne chyba, że cenę konkurencyjną przedstawi Wykonawca. Wtedy to Wykonawca będzie dostarczał części zamienne zgodnie z udzielonym rabatem wykorzystując prawo opcji zgodnie z ust. III pkt. 3 SIWZ.Sprzęt przewidziany do konserwacji i usuwania awarii: - Kosa spalinowa FS 55- 1 szt.,- Kosy spalinowe FS 200 2 szt., - Kosa spalinowa FS 240 - 1 szt.,- Kosa spalinowa FS 350 - 2 szt., - Kosa spalinowa FS 360 - 2 szt.,- Kosa spalinowa FS 450 - 2 szt.,- Podkrzesywarka HT-75 3 szt., - Piła spalinowe MS 250- 1 szt., - Piła spalinowa MS 261 - 1 szt., - Piły spalinowe MS 361 - 2 szt., - Piła spalinowa MS 440- 1 szt., - Zagęszczarka CF 1 -1 szt., - Zagęszczarka VP1340 R - 1 szt., - Agregat prądotwórczy F7001 - 1 szt., - Świder glebowy BT 360 - 1 szt., - Piła do cięcia asfaltu TS-400 - 1 szt., - Dmuchawo-opryskiwacz SR-420 - 1 szt., - Nagrzewnica olejowa B35 CL- 1 szt.,- Prostownik z rozruchem 570A - 1 szt., - Agregat spawalniczy INWERTMax 161 LOGIC- 1 szt.,- Agregat spawalniczy MIG/MAG 220D SHERMAN- 1 szt.,- Myjka KARCHER HD6/15PLUS - 1 szt.,- Odśnieżarka STIGA CRYSTAL- 1 szt., - Nożyce spalinowe do żywopłotu- 1 szt., - Wiertarka stołowa PROMA -1szt., - Wiertarko-wkrętarka BOSH GSR-1800 Li -1szt.,- Pilarka StihlMS-362 -2 szt., -Kosiarka Stiga -1szt. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3 - usługi w zakresie naprawy i konserwacji osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA 1. Przegląd sprzętu wg ilości i ceny jednostkowej przeglądu (orientacyjna, planowana ilość przeglądów - 1 raz w roku), 2. Naprawy bieżące wraz z dojazdem wynikające z eksploatacji sprzętu wg ilości i stawki r-g (orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 230), 3.Wykonanie przeglądów i napraw poprzeglądowych w siedzibie Zamawiającego, bądź w warsztacie Wykonawcy - zgodnie ze złożonym protokołem przedwykonawczym. 4. Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego, polecenia wykonania naprawy bądź konserwacji sprzętu do wykonania naprawy lub konserwacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.- Zamawiający dostarczy potrzebne części zamienne chyba, że cenę konkurencyjną przedstawi Wykonawca. Wtedy to Wykonawca będzie dostarczał części zamienne zgodnie z udzielonym rabatem wykorzystując prawo opcji zgodnie z ust. III pkt. 3 SIWZ.Sprzęt przewidziany do przeglądu, konserwacji i naprawy sprzętu:- Wysięgnik FME 500- 2 szt., - Głowica Kosząca UMK 1200 - 2 szt., - Głowica do wycinania krzaków - 1 szt.,- Wiertnica EB- 2 szt., - Szczotka myjąca DWB - 2 szt.Wymagania ogólne dotyczące części nr 1,2,3: 1.Usługa obejmuje wykonanie prac (robociznę) oraz dostawę i montaż nowych potrzebnych materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów gumowych oraz części zamiennych pojazdów lub sprzętu zgodnie z wykorzystanym prawem opcji. 2.Wykonawca winien mieć możliwość samodzielnego wykonania kompleksowej obsługi pojazdów i sprzętu z zakresu:- napraw mechaniki, elektromechaniki, takich jak: naprawa zawieszenia, naprawa układu kierowniczego, naprawa układu napędowego, naprawa układu hamulcowego itp.- konserwacji pojazdów,- przeglądów technicznych OT-1,-przeglądów technicznych OT-2- posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw pojazdów i podzespołów,3.Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 5. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy.6. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi. Minimalny okres gwarancji powinien wynosić 3 miesiące, maksymalny okres 12 miesięcy. 7. Na części, dla których producent nie określa terminu gwarancji, odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru przyjmuje Wykonawca przez minimalny okres gwarancji 12 miesięcy od daty wbudowania części - dokonując oświadczenia w szczegółowej specyfikacji kosztów.8. Wykonawca dokona przeglądu, wymiany na wyłącznie fabrycznie nowe części zużytych (uszkodzonych) i oleju lub naprawy części zużytych (uszkodzonych), na podstawie szczegółowej specyfikacji kosztów, którą zatwierdzi Zamawiający, i dołączy ją do faktury.9. Na zastosowane części i materiały Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego rabatu obowiązującego w niezmienionej wysokości przez cały okres realizacji zamówienia. 10.Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw.11. Koszt użytych do napraw materiałów i części nie będzie obciążał ceny umownej dotyczącej robocizny12. Ceny materiałów nie mogą odbiegać od średnich notowań rynkowych. Istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia środków transportu lub sprzętu przewidzianych do naprawy w roku 2015.3. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Przy zastosowaniu przez Zamawiającego prawa opcji na realizację usług naprawy i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz dostawy części zamiennych może zwiększyć maksymalnie o 50% przedmiot zamówienia.3.1. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji związane jest z przewidywanym przez Zamawiającego zwiększeniem ilości sprzętu i napraw na poziomie wyższym niż założony - przewiduje się zwiększenie o 50% zamówienia podstawowego. 3.2. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji.3.3. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31 grudnia 2015r. 3.4. O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją.3.5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres gwarancji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30