Odnowienia oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w 2014r. - zamówienie uzupełniające

Order Newsletter: 1 Position: 282782 (oferta nr 279208)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-08-26

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odnowienia oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w 2014r. - zamówienie uzupełniające

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w 2014r. - zamówienie uzupełniające 2. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót: - oczyszczenie nawierzchni przed malowaniem - malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych i przerywanych cienkowarstwowo farbami chlorokauczukowym, - malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych - malowanie strzałek i innych symboli. Odnowienie oznakowania poziomego należy wykonać zgodnie z istniejącym projektem organizacji ruchu, który zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 z późn. zmianami) wg projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót przekazanego przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić malowanie w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452332214

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information