Zakup i dostawa mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli

Order Newsletter: 1 Position: 212810 (oferta nr 2790485)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2015-08-19

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem Zamówienia jest jednorazowy zakup i dostawa mebli biurowych dla Urzędu Miasta Stalowej Woli. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) krzesła - Fotel gabinetowy FG - 3 szt., fotel gabinetowy FG-P - 1 szt., krzesła KGN - 14 szt., krzesła KG-P - 9 szt., krzesło stacjonarne KP1 - 12 szt., fotel obrotowy - pracowniczy FP - 9 szt. 2) biurka - biurko X01A - 1 szt, biurko X02A - 2 szt., biurko z Side Boardem BG- P - 1 szt., biurko w kształcie L BL1 - 6 szt., biurko prostokątne BP120 - 3 szt. 3) stoły - stół konferencyjny X120 - 1 szt., stół konferencyjny SK-P - 1 szt. 4) dostawki - dostawka X15 - 3 szt., dostawka X14 - 2 szt., dostawka DB1 - 4 szt. 5) kontenery - kontener XKD13 - 3 szt. , kontener mobilny KM - 8 szt. 6) szafy - szafa X3679Z - 2 szt., szafka J27 - 3 szt., szafka J21 - 2 szt., szafa A52P4 - 3 szt., szafa A5304 - 3szt., szafa A5404Z - 1 szt., szafa A1104 - 1 szt., szafa A2Z04 - 1 szt., szafa KW-P1 - 2 szt., szafa KW-P2 - 1 szt., szafa KW-P3 - 1szt., szafa ubraniowa SZU - 2 szt., regał RD - 6 szt., szafa niska SZ1 - 3 szt., szafa SZ - 5 szt., szafa metalowa na zamek - 1 szt. 7) wyposażenie pomocnicze : listwa elektr. -1 szt., wieszak na ubrania z półką WSP - 1 szt., półka na drukarkę PD - 2 szt., wieszak na komputer Wk - 8 szt., 8) meble indywidualne : zabudowa wnęki ZMW - 1 szt., mebel ława 3 siedziska MNW1 - 1 szt., mebel mównica MNW - 1 szt., zabudowa meblowa aneksu kuchennego - 1 szt., zabudowa wnęki grzejników ZG - 2 szt. 3. Wymieniona w pkt. 2 łączna ilość mebli biurowych dla Urzędu Miasta, obejmuje również dostawę mebli do pomieszczenia nr 14 przy ul. Wolności 7, dla którego nie ma sporządzonej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik SIWZ (tj. biurko BL1 - 2 szt., krzesło FP - 2 szt., dostawka DB1 - 2 szt., kontener mobilny KM - 2 szt., szafa SZU - 1 szt., szafa SZ1 - 1 szt., szafa SZ - 2 szt., szafa metalowa - 1 szt., wieszak na komputer Wk - 2 szt.,) 4. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz musi spełniać wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załącznikach do SIWZ - SST wyposażenia, opis techniczny wyposażenia oraz dokumentacja projektowa - projekt aranżacji wnętrz. 6. Okresy gwarancji: Okres pełnej gwarancji na meble biurowe stanowiące wyposażenie Urzędu Miasta Stalowej Woli musi wynosić minimum 36 miesiące - maximum 60 miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. Okres gwarancji na meble biurowe zgodnie z zapisem w rozdziale XV SIWZ stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji dłuższy niż wymagany. Oferty z okresem gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy będą traktowane przy ocenie ofert jakby miały 60 miesięcy gwarancji. 7. Koszt transportu, załadunku i rozładunku, montażu i ustawienia przedmiotu zamówienia stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta Stalowej Woli ponosi Dostawca. 8. Wszelkie nazwy producentów znajdujące się w przedmiarach oraz dokumentacji Projektowej należy traktować jako przykładowe parametry - zamawiający dopuszcza Równoważność opisanego przedmiotu zamówienia (wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 361000002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information