Dostawa szaf metalowych na akta, regałów archiwalnych i mebli biurowych

Order Newsletter: 1 Position: 281170 (oferta nr 277915)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-08-25

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa szaf metalowych na akta, regałów archiwalnych i mebli biurowych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa szaf metalowych na akta i lub regałów magazynowych (archiwizacyjnych) i lub foteli biurowych obrotowych, zwanych dalej towarem zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do umowy. 2. Miejsce dostawy zamówienia: [zgodnie z opisem poszczególnych części zamówienia]. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w terminie, o którym mowa w §3 ust. 1: 1) dostarczyć Zamawiającemu towar fabrycznie nowy oraz kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, zdatny do bezpośredniego użycia, zgodnie z przeznaczeniem w momencie jego dostawy do Zamawiającego, 2) zmontować dostarczany towar, w tym równomiernie rozmieścić półki ustawić i wypoziomować w miejscu przeznaczenia wskazanym przez Zamawiającego, 3) połączyć ze sobą szafy i nadstawki w sposób zapewniający ich bezpieczne użytkowanie. Wykonawca ma również obowiązek połączenia dostarczonej nadstawki do szafy, którą posiada Zamawiający. 4) zrealizować przedmiot zamówienia przy pomocy własnych narzędzi, materiałów i środków technicznych oraz przy użyciu własnej siły roboczej. Powyższe dotyczy również wszystkich czynności wymienionych w pkt 1-3. 4. Wszystkie meble o wymiarach zgodnych z ofertą wykonawcy - szafy i nadstawki - mają być: 1) wyposażone w 3-punktowe zamki z pokrętłem. Do każdego zamontowanego zamka Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć min. 2 komplety kluczy, 2) wykonane z blachy giętej o grubości min. 0,8 mm zgrzewanej lub spawanej, 3) malowane proszkowo na kolor kremowy, 4) wyposażone w półki: szafy - półki, nadstawki bez półek, 5) zamykane drzwiami: szafy - drzwi przy otwieraniu mają chować się do wnętrza szafy, nadstawki - drzwi rozwierane (nie chowane)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 391311000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 40 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: gwarancja

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30