Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Pora na aktywność

Order Newsletter: 1 Position: 176495 (oferta nr 270189)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-08-14

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Pora na aktywność

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu systemowego Pora na aktywność w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 622). Zamówienie zostało podzielone na jedenaście części. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają Specyfikacja oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji. Zamawiający zapłaci tyko za usługi faktycznie wykonane. Jeżeli uczestnik kursu otrzyma negatywny wynik badania lekarskiego, którego przeprowadzenie jest niezbędne do uczestnictwa w kursie, Zamawiający pokryje koszt tego badania. W takim wypadku nie pokrywa kosztów kursu. Nie jest możliwe rozpoczęcie realizacji kursu wobec osoby, co do której lekarz stwierdził przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa w zajęciach

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 805300008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information