Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2014r. III

Order Newsletter: 1 Position: 269720 (oferta nr 268908)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-08-13

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2014r. III

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg wojewódzkich poprzez wykonanie chodników wraz z odwodnieniem pasa drogowego wg poniższego zestawienia: Zadanie Gmina Nazwa zadania 5 Zławieś Wielka Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 od km 0+016,70 do km 0+233,80 6 Zławieś Wielka Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 od km 0+202,50 do km 0+300,00 7 Zławieś Wielka Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 od km 0+360 do km 0+569 17 Nakło nad Notecią Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 - budowa chodnika w m. Paterek od km 0+680 do km 1+420 Przyjmuje się zasadę: 1 zadanie - 1 oferta; 2 zadania - 2 oferty; itd. Oznacza to iż na każde z wyżej wymienionych zadań Wykonawca zobowiązany jest złożyć odrębną ofertę. W ramach zamówienia należy wykonać: - nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej wraz ze zjazdami tylko dla zadania nr 5, 6, 7, 17. - odwodnienie z elementów prefabrykowanych tylko dla zadania nr 5, 6, 7. - roboty rozbiórkowe - dla zadania nr 5, 6, 7, 17. - roboty ziemne - dla zadania nr 5, 6, 7, 17. - oznakowanie w ramach stałej organizacji ruchu - tylko dla zadania nr 5, 7, 17. - promocja: 2 tablice informacyjne i 2 tablice pamiątkowe w ramach kosztów pośrednich wykonawcy wraz z jednokrotną zmianą treści tablic, w ciągu 6 miesięcy po ustawieniu tablic pamiątkowych, poprzez naklejenie nowej wartości - dla każdego zadania. WYTYCZNE NA STR. http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html Tablice informacyjne i pamiątkowe: - wykonanie i dostawa oraz montaż we wskazane przez Zamawiającego miejsce: nowych tablic informacyjnych - 2 szt. o wymiarach 1500mm x 2000mm - blacha ocynkowana, na słupach stalowych oraz nowych tablic pamiątkowych o wymiarach 1500mm x 2000mm - blacha ocynkowana, na słupach stalowych - 2 szt.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331615

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości (odpowiednio dla każdego zadania - osobno) Zadanie Gmina Nazwa zadania Wartość wadium brutto 5 Zławieś Wielka Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 od km 0+016,70 do km 0+233,80 2 300 6

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30