Wykonanie robót budowlanych w obiekcie Schroniska dla Osób Dotkniętych Przemocą na os. Krakowiaków 46 w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 175331 (oferta nr 268814)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-08-13

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie robót budowlanych w obiekcie Schroniska dla Osób Dotkniętych Przemocą na os. Krakowiaków 46 w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie robót budowlanych w zakresie III etapu termomodernizacji, tj. docieplenia ścian powyżej poziomu piwnic, docieplenia stropu i stropodachu oraz bieżącej konserwacji elementów elewacji w budynku Schroniska dla Osób Dotkniętych Przemocą na os. Krakowiaków 46 w Krakowie; 2) wykonanie robót instalacyjnych w budynku Schroniska dla Osób Dotkniętych Przemocą na os. Krakowiaków 46 w Krakowie. 2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. 3. Warunki realizacji zamówienia określają specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz umowy, których wzory stanowią załączniki nr 4 i 5 do specyfikacji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451113001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: I części zamówienia 1. Wadium: 1) Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie 4 262,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote 00/100) w terminie do dnia 27 sierpnia 2014 roku, do godz. 23:59.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30