Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w rejonie nr 2 w Stalowej Woli

Order Newsletter: 1 Position: 75664 (oferta nr 2671013)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2015-04-03

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w rejonie nr 2 w Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opróżnianiu koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Stalowa Wola w łącznej ilości 205 sztuk koszy różnego typu (betonowe, metalowe i z tworzywa sztucznego) zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych, na przystankach komunikacji miejskiej, terenach zieleni miejskiej, terenach zieleni osiedlowej, placach zabaw tj. w Stalowej Woli w rejonie nr 2.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 905110002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information