Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2014r.

Order Newsletter: 1 Position: 255456 (oferta nr 257422)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-07-31

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2014r.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie dotyczy 19 zadań z wyłączeniem zadania nr 4. W ramach zamówienia należy wykonać: - nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej wraz ze zjazdami tylko dla zadania nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. - nową nawierzchnię chodnika z mieszanki mineralno - bitumicznej wraz ze zjazdami i zatokami tylko dla zadania nr 11, 12. - odwodnienie z elementów prefabrykowanych tylko dla zadania nr 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 19. - kanalizację deszczową wraz ze studniami, wpustami i przykanalikami oraz separatorem - tylko dla zadania nr 1, 2, 14. - roboty rozbiórkowe - dla zadania nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 17. - roboty ziemne - dla zadania nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. - bariery ochronne - tylko dla zadania nr 2, 3, 7, 10, 14. - przepusty pod zjazdami - tylko dla zadania nr 3, 14. - oznakowanie w ramach stałej organizacji ruchu - tylko dla zadania nr 1, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17. - operat brakarski - tylko dla zadania 12 - promocja: 2 tablice informacyjne i 2 tablice pamiątkowe w ramach kosztów pośrednich wykonawcy wraz z jednokrotną zmianą treści tablic, w ciągu 6 miesięcy po ustawieniu tablic pamiątkowych, poprzez naklejenie nowej wartości - dla każdego zadania od nr 1 do nr 19 (bez nr 4).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331615

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information