Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 87+555 do km 87+905 w m. Kcynia

Order Newsletter: 1 Position: 232208 (oferta nr 238473)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-07-11

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 87+555 do km 87+905 w m. Kcynia

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zamówienie dotyczy: 1.1. Wykonania frezowania nawierzchni gr. 4 cm; 1.2. Rozebrania chodnika i obrzeża; 1.3. Oczyszczenia i skropienia nawierzchni (0,4kg/m2); 1.4. Wykonania warstwy ścieralnej masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm; 1.5. Podniesienia o 6 cm i wykonania nawierzchni chodnika z materiału z rozbiórki; 1.6. Podniesienia o 6 cm i ustawienia obrzeża; 1.7. Formowania i zagęszczania poboczy z frezowin; 1.8. Wyprofilowania i zagęszczenia pobocza do spadku 8%; 1.9. Odtworzenia rowów o gł. 0,4 m i pochyleniu skarp 1/1,5; 1.10. Uzupełnienia gruntem rodzimym gr. 6 cm terenu pomiędzy chodnikiem, a płotem cmentarza; 1.11. Wykonania oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 2. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz przedmiar robót będące integralną częścią dokumentacji projektowej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieniu prawa ban

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30