Monitoring systemu alarmowego

Order Newsletter: 1 Position: 227564 (oferta nr 234179)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-07-08

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Monitoring systemu alarmowego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa monitoringu budynku MOPS w Krakowie zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1. Monitorowanie systemów alarmowych przeciwwłamaniowych w budynku mieszczącym się na os. Na Skarpie 35 w Krakowie - od 11.07.2014 r. do 30.06.2015 r. (łącze GSM), 2. Czas realizacji usługi: całodobowo przez 7 dni w tygodniu. 3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania odpowiednich służb oraz pracowników Zamawiającego w przypadku: awarii systemu, włamania i innych zdarzeń zagrażających chronionemu mieniu. 4. Zamawiający wymaga, aby czas dojazdu grupy interwencyjnej do wymienionego wyżej obiektu nie był dłuższy niż 10 minut. 5. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku dezaktywacji systemu alarmowego w budynku mieszczącym się na os. Na Skarpie 35 w Krakowie wcześniej niż o godz. 06:30 w dni robocze oraz nie załączeniu systemu alarmowego do godz. 21:00 w dni robocze, a także o dezaktywacji alarmu w sobotę i dni ustawowo wolne od pracy, jeżeli odpowiednio wcześniej nie zostanie powiadomiony telefonicznie o zamiarze dezaktywacji alarmu przez osobę do tego upoważnioną. 6. W przypadku braku sygnału w centrali, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym Zamawiającego. 7. Grupa interwencyjna potwierdza swoje przybycie do obiektu, wpisując kod na klawiaturze centralki systemu alarmowego, zainstalowanej w danym obiekcie. 8. Grupa interwencyjna, która przybędzie do obiektu w przypadku gdy uruchomi się sygnał alarmowy, ma obowiązek sprawdzić obiekt i powiadomić o wynikach Zamawiającego. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego powstałe w wyniku braku interwencji ze strony Wykonawcy w czasie, o którym mowa w ust. 5 oraz za szkody powstałe w wyniku nienależytej realizacji przedmiotu zamówienia. 10. Wykonawca zobowiązany jest podłączyć i uruchomić monitoring od dnia 11.07.2014 r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 797110001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information