Przeprowadzenie szkolenia z zakresu służby przygotowawczej dla 4 pracowników Zamawiającego

Order Newsletter: 1 Position: 209310 (oferta nr 218066)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-06-23

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu służby przygotowawczej dla 4 pracowników Zamawiającego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu służby przygotowawczej. 16, 17 i 18 czerwca 2014r. 16 czerwca: godz. 08.30-15.30 , 17 czerwca: godz. 08.30-15.45, 18 czerwca: godz. 08.30-15.30 Program szkolenia: 1) Konstytucyjne podstawy ustroju RP. System źródeł prawa a) Organy władzy ustawodawczej wykonawczej i sądowniczej. b) Źródła prawa i ich hierarchia - proces legislacyjny c) Prawo polskie a prawo unijne d) Praktyczne posługiwanie się aktami prawnymi 2) Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej a) Podział administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej b) Samorząd terytorialny - istota, struktura, zadania c) Organizacja samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem samorządu gminy 3) Procedury administracyjne a) Postępowanie administracyjne - rodzaje, zasady, podstawy prawne b) Decyzje administracyjne i inne dokumenty sporządzane w trakcie postępowania administracyjnego c) Środki odwoławcze i nadzorcze w postępowaniu administracyjnym d) Terminowość załatwiania spraw 4) Pracownicy samorządowi a) Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy w samorządzie terytorialnym b) Prawa i obowiązki pracownika samorządowego c) Elementy Kodeksu Pracy d) Etyka zawodowa pracownika samorządowego 5) Finanse publiczne a) Budżet państwa, budżet jednostek samorządu terytorialnego - tryb uchwalania budżetu na przykładzie budżetu gminy b) Dyscyplina finansów publicznych c) Zasady wydawania publicznych środków finansowych w Gminie Kraków 6) Zamówienia publiczne a) Przedmiotowy i podmiotowy zakres zamówień publicznych b) Tryby (procedury) zamówień publicznych 7) Fundusze Europejskie a) Struktura instytucjonalna UE b) Proces decyzyjny w UE c) Komitety i grupy robocze w procesie podejmowania decyzji w UE d) Aktualne programy operacyjne 8) Dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, informacje niejawne a) Zasady udzielania informacji publicznej b) Biuletyn Informacji Publicznej c) Ochrona danych osobowych d) Informacje niejawne - rodzaje i ochrona.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 805110009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information