Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów, drobnego sprzętu oraz osprzętu pojazdu Mercedes (Unimog) będących w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu na rok 2015

Order Newsletter: 1 Position: 16115 (oferta nr 21400)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2015-02-06

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów, drobnego sprzętu oraz osprzętu pojazdu Mercedes (Unimog) będących w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu na rok 2015

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów, drobnego sprzętu oraz osprzętu pojazdu Mercedes (Unimog) będących w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu na rok 2015 2. Zamówienie dotyczy napraw konserwacji pojazdów należących do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu tj: 2.1. Samochód osobowy marki SKODA FABIA, pojemność silnika 1.2, rok produkcji 2010, numer rejestracyjny CT9378F; 2.2. Samochód osobowy marki FIAT PANDA, pojemność silnika 1.2, rok produkcji 2012, numer rejestracyjny CT3593H; 2.3. Samochód osobowy marki DAEWOO LANOS, pojemność silnika 1.4, rok produkcji 2000, numer rejestracyjny CT85356; 2.4. Samochód osobowy marki Dacia Logan, pojemność silnika 1.6, rok produkcji 2007, numer rejestracyjny CT94856; 2.5. Samochód dostawczy marki Intrall Lublin3, pojemność silnika 2,5, rok produkcji 2005, numer rejestracyjny CT0594E; 2.6. Samochód ciężarowy marki Citroen Jumper, pojemność silnika 2,2, rok produkcji 2008, numer rejestracyjny CT0829E. 2.7. Rębak do gałęzi marki Skorpion 120 - SD, rok produkcji 2006, numer rejestracyjny CT52701 2.8. Przyczepa lekka marki Wiola , rok produkcji 2007, numer rejestracyjny CT 55441 2.9. Przyczepa lekka marki Wiola , rok produkcji 2008, numer rejestracyjny CT 55816 3. Naprawy sprzętu drobnego 3.1. Podkrzesywarka marki Stihl rok produkcji 2012 3.2. Wykaszarka spalinowa - kosa marki Stihl rok produkcji 2003 3.3. Wykaszarka spalinowa - kosa marki Stihl rok produkcji 2003 3.4 Wykaszarka spalinowa - kosa marki Stihl rok produkcji 2012 3.5 Wykaszarka spalinowa - kosa marki Stihl rok produkcji 2003 3.6 Pilarka spalinowa -marki Stihl rok produkcji 2007 3.7 Pilarka spalinowa -marki Stihl rok produkcji 2012 3.8 Pilarka spalinowa -marki Stihl rok produkcji 2012 3.9 Pilarka spalinowa -marki Stihl rok produkcji 2007 3.10 Pilarka spalinowa -marki Husgvarna rok produkcji 2003 3.11 Zagęszczarka płytowa marki Webermt rok produkcji 2006 3.12 Zagęszczarka płytowa typ ZGS - 12 rok produkcji 1999 3.13 Agregat prądotwórczy marki Fogo rok produkcji 2012 4. Naprawy osprzętu do pojazdu specjalistycznego Mercedes - Benz UNIMOG U 300 4.1 Szczotka myjąca podwójna - 1 szt. 4.2 Pług odśnieżny - 1 szt. 4.3 Wiertnica - 1 szt. 4.4 Głowica do koszenia poboczy - 1 szt. 4.5 Wysięgnik uniwersalny do współpracy głowicami roboczymi - 1 szt. 4.6 Posypywarka do zimowego utrzymania dróg - 1 szt. 4.7 Głowica do cięcia krzewów - 1 szt. 4.8 Tablica świetlna kierunkowa U 26-C - 1 szt. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 50 11 00 00 - 9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi 5. Wykaz czynności naprawczych: 5.1 Wymiana oleju silnikowego, 5.2 Wymiana filtra powietrza, 5.3 Wymiana uszczelki pod głowicą, 5.4 Wymiana rozrządu silnika, 5.5 Diagnostyka komputerowa, 5.6 Wymiana sprzęgła, 5.7 Wymiana przegubu wew./zew., 5.8 Wymiana tarcz, klocków hamulcowych, 5. 9 Wymiana klocków hamulcowych, 5.10 Wymiana płynu hamulcowego, 5.11 Regulacja zbieżności kół, 5.12 Naprawa układu kierowniczego, 5.13 Wymiana amortyzatorów, 5.14 Wymiana opon zima - lato, 5.15 Naprawa układu klimatyzacji, odgrzybianie, 5.16 Drobne naprawy lakiernicze, 5.17 Naprawy blacharskie, 5.18 Wykonanie przeglądów technicznych pogwarancyjnych, 5.19 Wymiana oleju - sprzęt drobny 5.20 Wymiana filtra powietrza- sprzęt drobny 5.21 Wymiana świec zapłonowych - sprzęt drobny 5.22 Wymiana przewodów paliwowych - sprzęt drobny 5.23 Wymiana głowic tnących ,obudowy, prowadnic i łańcuchów - sprzęt drobny 5.24 Wymiana lub naprawa uszkodzonych części mechanicznych - w osprzęcie 5.25 Inne nie wymienione w ramach potrzeb. 4. Wykonawca winien posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw pojazdu , sprzętu drobnego, osprzętu i ich podzespołów. 5. W przypadku awarii pojazdu , sprzętu drobnego, osprzętu Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego polecenia wykonania naprawy do: odebrania pojazdu , sprzętu drobnego, osprzętu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko, a po naprawie do odstawienia pojazdu , sprzętu drobnego, osprzętu do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Torunia, ul. Polna 113 - miejsca garażowania. Cena ewentualnego transportu pojazdu, sprzętu drobnego, osprzętu winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny. 6. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia. Minimalny okres gwarancji powinien wynosić 3 miesiące, maksymalny okres 12 miesięcy. 8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych pojazdu , sprzętu drobnego, osprzętu w trakcie trwania umowy. 10. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji dostarczać będzie dostawca części zamiennych, którego Zamawiający wyłoni w oddzielnym postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 11. 11. Podzespoły do pojazdu , sprzętu drobnego, osprzętu, których nie można nabyć u dostawcy części zamiennych zapewni Wykonawca usługi w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe, po uprzednim telefonicznym zaakceptowaniu ceny zakupu przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Wartość materiału Wykonawca doliczy do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze. 12. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information