dostawa samochodu osobowego na podstawie leasingu operacyjnego z opcją wykupu po zakończeniu okresu umowy leasingu

Order Newsletter: 1 Position: 111194 (oferta nr 2097832)

Client
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku
State
pomorskie
Address
80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 30
Phone
058 3462611, 3011226
Fax
058 3462611
E-Mail
skogdansk@skogdansk.pl
Created
2009-04-20

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 30 80-824 Gdańsk pomorskie tel. 058 3462611, 3011226 fax. 058 3462611 REGON 19048233600000

I.2) Type of contracting: Inny: Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: dostawa samochodu osobowego na podstawie leasingu operacyjnego z opcją wykupu po zakończeniu okresu umowy leasingu

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego) samochodu osobowego posiadającego świadectwo homologacji na podstawie leasingu operacyjnego z opcją wykupu po zakończeniu okresu umowy leasingu dla Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. Samochód musi spełniać wymagane warunki techniczne oraz posiadać niezbędne wyposażenie zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003 r. Nr 32, poz.262 ze zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Warunki leasingu: a) leasing operacyjny, b) waluta umowy leasingu: PLN, c) okres leasingu: 36 miesięcy, d) opłata wstępna: w wysokości 20 % wartości brutto przedmiotu leasingu, e) oprocentowanie: stałe, f) miesięczne kapitałowe raty leasingowe w stałej wysokości, g) wartość wykupu 1 % ceny brutto przedmiotu leasingu, h) pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin leasingodawcy (o ile taki istnieje) oraz postanowienia kodeksu cywilnego. Wymagany termin wykonania zamówienia dostawy samochodu - do 120 dni od dnia podpisania umowy. Okres trwania umowy leasingu: 36 miesięcy. Pierwsza płatność - pierwsza rata leasingowa - będzie wymagana od momentu otrzymania samochodu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 341100001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 40 months

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie wymaga się

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.sko.gdansk.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30