Usługi w zakresie napraw i konserwacji UNIMOGA i osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA oraz dostawa części zamiennych w 2014 r.

Order Newsletter: 1 Position: 193186 (oferta nr 205121)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-06-09

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie napraw i konserwacji UNIMOGA i osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA oraz dostawa części zamiennych w 2014 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1..Zamówienie dotyczy napraw i konserwacji n/w pojazdu i osprzętu szacunkowa ilość r-godz.-200 Pojazd - UNIMOG - 1 szt. Osprzęt do UNIMOGA : - głowica do koszenia trawy - 1 szt,- wiertnica glebowa- 1 szt,- myjka do znaków - 1 szt,- wysięgnik - 1 szt,- pług - 1 szt,- solarka- 1 szt, 2.Usługa obejmuje wykonanie prac (robociznę) oraz dostawę i montaż nowych potrzebnych materiałów eksploatacyjnych, oraz części zamiennych pojazdu i osprzętu sprzętu.3.Wykonawca winien mieć możliwość samodzielnego wykonania kompleksowej obsługi pojazdu i osprzętu z zakresu: napraw i konserwacji pojazdu specjalistycznego UNIMOG i osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA, - naprawy bieżące, awaryjne wynikające z eksploatacji pojazdu i osprzętu, wykonanie przeglądów technicznych i okresowych zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu i osprzętu.,-posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw pojazdu i osprzętu, 4.Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 5.Wykonawca udzieli na wykonane usługi naprawcze 6 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia wystawienia faktury oraz na użyte części do napraw wykonanych w ramach gwarancji - gwarancji na okres zgodny z udzieloną gwarancją producenta.6.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy. W przypadkach ,gdy podczas wykonywania przeglądu lub naprawy okaże się ,że należy się dodatkowo naprawić inne części , wówczas mogą być tylko wykonane za zgodą Zamawiającego.7.Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości sprzętu w trakcie trwania umowy. 8.Na zastosowane części i materiały Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego rabatu obowiązującego w niezmienionej wysokości przez cały okres realizacji zamówienia. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury za usługę - każdorazowo dołączyć kopie dokumentu np.faktury na wmontowane części i materiały potrzebne do naprawy.9.Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30