Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdu specjalistycznego typ UNIMOG oraz dostawa części zamiennych w 2014 r.

Order Newsletter: 1 Position: 190250 (oferta nr 202553)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-06-05

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdu specjalistycznego typ UNIMOG oraz dostawa części zamiennych w 2014 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdu specjalistycznego typ UNIMOG oraz dostawa części zamiennych w 2014 r. 2. Zamówienie obejmuje następujące usługi: - usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdu specjalistycznego typu Mercedes - Benz UNIMOG (bez osprzętu współpracującego), naprawy bieżące, awaryjne wynikające z eksploatacji pojazdu, wykonanie przeglądów technicznych i okresowych zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu (orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 150), 3. W przypadkach, gdy podczas wykonywania przeglądu lub naprawy, wystąpi oprócz przewidzianych operacji konieczność dodatkowych wymian lub naprawy, mogą one być wykonane tylko za zgodą Zamawiającego. 4. Wykonawca wykona bieżące naprawy w ciągu 3 dni roboczych, a termin usunięcia awarii zostanie każdorazowo uzgodniony między stronami. 5. Każdorazowo zostanie udzielone zlecenie określające zakres naprawy w pojeździe. 6. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego, polecenia wykonania naprawy pojazdu do odebrania z miejsca wskazanego przez Zamawiającego pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu wydania polecenia, przetransportowania danego pojazdu do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko. 7. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 8. Na zastosowane części i materiały Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego rabatu obowiązującego w niezmienionej wysokości przez cały okres realizacji zamówienia. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw po okazaniu osobie odbierającej pojazd naprawiany. 10. Po wykonaniu usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zestawienie wykonanych prac przy pojeździe oraz rozliczy wykonanie usługi w oparciu o katalog norm czasowych dla Zakładów Rzemieślniczych Branży Motoryzacyjnej zrzeszonych w Cechach Rzemiosł Różnych lub nieznacznie odbiegający od tych norm. 11. Wymagania: Wykonawca powinien posiadać kadrę pracowniczą i zaplecze techniczne umożliwiające samodzielne wykonanie obsługi pojazdu w zakresie: pełnej diagnostyki; elektronicznym; elektromechanicznym; mechanicznym. 12. Rękojmia i gwarancja: wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonaną usługę na okres minimum 6 miesięcy oraz na użyte części do napraw na okres gwarancji zgodny z udzieloną gwarancją producenta; wady w realizacji zamówienia winny być nieodpłatnie usunięte w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wystąpienia wady. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information