Usługi ochrony mienia i dozorowania oraz nadzoru przy użyciu alarmu obiektów znajdujących się w siedzibie RDW Inowrocław w 2015r.

Order Newsletter: 1 Position: 4 (oferta nr 2)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2015-01-01

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi ochrony mienia i dozorowania oraz nadzoru przy użyciu alarmu obiektów znajdujących się w siedzibie RDW Inowrocław w 2015r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są Usługi ochrony mienia i dozorowania oraz nadzoru przy użyciu alarmu obiektów znajdujących się w siedzibie RDW Inowrocław w 2015r. 2. Zakres zamówienia: 2.1. Dozorowanie obiektów przez pracownika ochrony: - budynek biurowo - mieszkalny (część biurowa) - budynek garażowo - magazynowy - plac manewrowo - składowy Dozorowanie obiektów odbywa się poza godzinami pracy rejonu tj.: - w dni robocze - od godz.1500 do godz.700 dnia następnego, - w dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty i niedziele - całą dobę. Wykonawca ma obowiązek ustalić czas pracy pracownikom zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1502) dot. czasu pracy. Wykonawca do 28 dnia każdego miesiąca kalendarzowego przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia grafik na następny miesiąc pełnienia usług przez pracowników Wykonawcy na obiekcie Zamawiającego. 2.2. Monitorowanie elektroniczne drogą telekomunikacyjną (linia telefoniczna lub dodatkowy nadajnik GSM/GPRS) lub radiową przy użyciu lokalnego systemu alarmowego należącego do Zamawiającego: - przyjmowanie informacji przekazywanych linią przekazu radiowego lub telekomunikacyjnego tj.: sygnał alarmu, sygnał napadu, sygnał uzbrojenia/rozbrojenia obiektu, sygnał awarii 230 V systemu, - zapewnienie gotowości i interwencji załóg patrolowo - interwencyjnych, które podejmą czynne działania ochronne, natychmiast po uzyskaniu sygnału o alarmie, - czas dojazdu na interwencje nie może przekroczyć 5 minut od uzyskania sygnału o alarmie, - Wykonawca dokona przyłączenia i skonfigurowania lokalnego systemu alarmowego obiektów Zamawiającego do własnego systemu dyskretnego ostrzegania umożliwiającego odbiór sygnału o alarmie drogą radiową lub telekomunikacyjną. Przed jak i po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązuje się skontaktować poprzez Zamawiającego z instalatorem w/w systemów. Przed przekazaniem obiektów do ochrony przez Zamawiającego wykonane zostanie w obecności przedstawiciela Wykonawcy próbne uzbrojenie, wzbudzenie alarmu, rozbrojenie jak również próbny alarm napadowy celem sprawdzenia poprawności działania systemu. Koszt powyższych czynności Wykonawca powinien wliczyć w cenę oferty. Zakres obowiązków wykonawcy jest szczegółowo opisany w załączniku A do Instrukcji, który jest integralną częścią Opisu Przedmiotu Zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 797100004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information