Remont drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek - Sompolno w m. Piotrków Kujawski od km 52+096 do km 52+233, dł.0,137 km

Order Newsletter: 1 Position: 184504 (oferta nr 197967)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-06-02

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek - Sompolno w m. Piotrków Kujawski od km 52+096 do km 52+233, dł.0,137 km

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 2. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót: 2.1 wykonanie robót pomiarowych 2.2 karczowanie pni 2.3 frezowanie nawierzchni 2.4 wykonanie rozbiórki elementów drogi 2.5 roboty ziemne 2.6 wykonanie warstwy odcinającej 2.7 wykonanie podbudowy betonowej 2.8 wykonanie studzienki ściekowej z przykanalikiem 2.9 mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych 2.10 skropienie nawierzchni asfaltem 2.11 wykonanie warstwy wyrównawczej z MMB 2.12 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 2.13 ustawienie krawężników i obrzeży 2.14 wykonanie nawierzchni chodnika 2.15 wykonanie ścieków z kostki betonowej 2.16 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 2.17 wykonanie regulacji urządzeń obcych 2.18 wykonanie robót wykończeniowych

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information