Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu RDW Tuchola w 2015r. z podziałem na 5 części.

Order Newsletter: 1 Position: 23852 (oferta nr 19365)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2015-02-03

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu RDW Tuchola w 2015r. z podziałem na 5 części.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu RDW Tuchola w 2015r. z podziałem na 5 części 2. Zamówienie obejmuje następujące usługi: Część zamówienia nr 1 - dotyczy naprawy środków transportowych garażujących w siedzibie RDW w Tucholi Zakres usługi: (szacunkowa ilość r-godz. 250) - naprawy samochodu osobowego marki DACIA LOGAN; - naprawy samochodu osobowego marki Polonez; - naprawy samochodu marki Lublin nr 1; - przyczepka VIOLA o masie całkowitej do 750 kg nr 1; Część zamówienia nr 2 - dotyczy naprawy środków transportowych garażujących w Szubinie Zakres usługi: (szacunkowa ilość r-godz. 200) - naprawy samochodu osobowego marki SKODA FABIA; - naprawy samochodu marki Lublin nr 2. - przyczepka VIOLA o masie całkowitej do 750 kg nr 2; - naprawa rębaka nr 2 Część zamówienia nr 3 - dotyczy naprawy środków transportowych garażujących w siedzibie RDW w Tucholi Zakres usługi: (szacunkowa ilość r-godz. 180) - naprawa ciągnika rolniczego FARMTRAC - naprawa przyczepy ciągnikowej; - naprawy kosiarki, agregatu, rębaka nr 1; - podnośnik TUR-2; Część zamówienia nr 4 - dotyczy naprawy i konserwacji sprzętu STIHL i HUSQVARNA garażujących w siedzibie RDW w Tucholi Zakres usługi: (szacunkowa ilość r-godz. 50) - naprawa wykaszarki STIHL nr1 i wykaszarki STIHL nr2; - naprawa wykaszarki STIHL FS450 nr 1 i wykaszarki STIHL FS450 nr 2; - naprawa podkrzesywarki STIHL131 nr1 i podkrzesywarki STIHL131 nr 2; - naprawa pilarki STIHL nr1 i pilarki STIHL nr 2; - naprawa przecinarki do betonu STIHL - naprawa wiertnicy glebowej STIHL - naprawa kosiarki spalinowej HUSQVARNA - naprawa pilarki spalinowej HUSQVARNA 345 - naprawa pilarki spalinowej HUSQVARNA 365 nr 1 i pilarki spalinowej HUSQVARNA 365 nr2; - naprawa zagęszczarki HUSQVARNA nr1 i zagęszczarki HUSQVARNA nr 2; - naprawa zamiatarki STIHL nr 1; - naprawa pługa wirnikowego STIHL nr 2; Część zamówienia nr 5 - dotyczy naprawy i konserwacji osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA garażujących w siedzibie RDW w Tucholi Zakres usługi: (szacunkowa ilość r-godz. 300) - naprawa głowicy do koszenia trawy - naprawa głowicy do cięcia krzewów - naprawa wiertnicy glebowej - naprawa myjki do znaków - naprawa wysięgnika (ramie robocze) - naprawa odmularki - naprawa pługa wirnikowego - naprawa pługa lekkiego - naprawa solarki 3. Wykaz czynności naprawczych dla części zamówienia nr 1, nr 2 i nr 3: 3.1. Wymiana oleju silnikowego, 3.2. Wymiana filtra powietrza, 3.3. Wymiana uszczelki pod głowicą, 3.4. Wymiana rozrządu silnika, 3.5. Diagnostyka komputerowa, 3.6. Wymiana sprzęgła, 3.7. Wymiana przegubu wew. zew., 3.8. Wymiana tarcz, klocków hamulcowych, 3.9. Wymiana klocków hamulcowych, 3.10. Wymiana płynu hamulcowego, 3.11. Regulacja zbieżności kół, 3.12. Naprawa układu kierowniczego, 3.13. Wymiana amortyzatorów, 3.14. Wymiana opon zima - lato, 3.15. Naprawa układu klimatyzacji, odgrzybianie, 3.16. Drobne naprawy lakiernicze, 3.17. Naprawy blacharskie, 3.18. Wykonanie przeglądów technicznych pogwarancyjnych, 3.19. Inne nie wymienione w ramach potrzeb. Wykaz czynności naprawczych dla części zamówienia nr 4: 3.20. Wymiana układu tnącego 3.21. Wymiana pompy olejowej 3.22. Wymiana łożysk korbowodowych wału 3.23. Wymiana układu zapłonowego 3.24. Wymiana układu rozruchowego 3.25. Wymiana układu napędowego 3.26. Sprawdzenie szczelności silnika 3.27. Wykonanie przeglądu technicznego Wykaz czynności naprawczych dla części zamówienia nr 5: 3.28. Wymiana oleju w ramieniu roboczym 3.29. Wymiana filtra w ramieniu roboczym 3.30. Regeneracja siłowników 3.31. Tulejowanie i wymiana sworzni 3.32. Wymiana łożysk 3.33. Regeneracja bębna toczonego 3.34. Tulejowanie elementów obrotowych 3.35. Regeneracja ramion pługa śnieżnego 3.36. Wymiana ogumienia pługa śnieżnego 4. Wykonawca winien posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw pojazdów, ich podzespołów i podobnego sprzętu. 5. Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego polecenia wykonania naprawy do: odebrania pojazdu lub sprzętu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko, a po naprawie do odstawienia pojazdu lub sprzętu do wskazanego w pkt. 2 miejsca garażowania. Cena ewentualnego transportu pojazdu winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny. 6. Wykonawca wykona bieżące naprawy w terminie nie dłuższym niż do 3 dni roboczych, a termin usunięcia awarii zostanie każdorazowo uzgodniony między stronami. 7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy. 8. W przypadkach, gdy podczas wykonywania przeglądu lub naprawy, wystąpi oprócz przewidzianych operacji konieczność dodatkowych wymian lub naprawy, mogą one być wykonane tylko za zgodą Zamawiającego. 9. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 10. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia. Minimalny okres gwarancji powinien wynosić 3 miesiące, maksymalny okres 12 miesięcy. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych pojazdów i sprzętu w trakcie trwania umowy. 12. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji dostarczać będzie dostawca części zamiennych, którego Zamawiający wyłoni w oddzielnym postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 13. 13. Podzespoły pojazdów, których nie można nabyć u dostawcy części zamiennych zapewni Wykonawca usługi w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe, po uprzednim telefonicznym zaakceptowaniu ceny zakupu przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Wartość materiału Wykonawca doliczy do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze. 14. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw. 15. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o których mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 15.1. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji związane jest: z przewidywanym przez Zamawiającego zakupem dodatkowych pojazdów przewiduje się możliwość zwiększenia w ramach prawa opcji zamówienia podstawowego o 30 %. 15.2. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. 15.3. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31.12.2015r. 15.4. O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją. 15.5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres gwarancji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30