Wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2014 r.

Order Newsletter: 1 Position: 176100 (oferta nr 190791)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-05-26

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2014 r.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu oznakowania cienkowarstwowego dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek. Zakres i warunki wykonania robót określają: kosztorys ofertowy , przedmiar robót, SST określające wymagania techniczne. Lokalizację wykonania oznakowania poziomego z podziałem na rodzaje znaków Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy i w trakcie przekazywania placu budowy. Wykaz DW administrowanych przez RDW Włocławek : załącznik nr 13 Zamawiający wymaga wykonania oznakowania poziomego w następujących technologiach : znakowanie farbami akrylowymi - cienkowarstwowo z zastosowaniem kulek refleksyjnych. Przewidziana powierzchnia do malowania cienkowarstwowo - 16 500,00 m2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu powierzchni do malowania , oraz zamiany zakresu robót pomiędzy poszczególnymi rodzajami znaków , t j : - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, - przejścia dla pieszych. - strzałki i inne symbole przy czym wartość umowy nie może być przekroczona. Szczegółowy zakres oznakowania poziomego /plan liniowy oznakowania poziomego/ jest dostępny do wglądu w siedzibie RDW- Włocławek. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym wykonawcom a zawartym w opisie zamówienia .

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452332214

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30