Usługi w zakresie transportu drogowego materiałów w RDW Wąbrzeźno w 2015 r.

Order Newsletter: 1 Position: 14293 (oferta nr 18885)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2015-02-03

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie transportu drogowego materiałów w RDW Wąbrzeźno w 2015 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są: Usługi w zakresie transportu drogowego materiałów w RDW Wąbrzeźno w 2015 r. 2. Zakres usług obejmuje: - przewóz tłucznia, ziemi, destruktu na odległość od 10 - 220 kilometrów samochodem o ładowności 12 - 20 Mg, - przewóz materiałów masowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w sytuacjach interwencyjnych i awaryjnych, - przewóz materiałów, drobnego sprzętu kołowym ciągnikiem z przyczepą przy pracach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, - wykonanie robót ziemnych koparko-ładowarką w sytuacjach awaryjnych i interwencyjnych. Planowana ilość kilometrów i godzin pracy środków transportowych i jednostek sprzętowych określona została w kosztorysie ofertowym. 3. Usługi transportowe z załadunkiem i wyładunkiem wykonywane będą na polecenie osoby uprawnionej z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, w szczególności przy następujących czynnościach: - likwidacja wiatrołomów, - wymianie oznakowania pionowego lub urządzeń zabezpieczających /bariery/, - transport materiałów masowych /tłuczeń/ na potrzeby bieżącego utrzymania dróg. 3.1 Środki transportowe i sprzętowe wykonujące jakiekolwiek czynności w ramach wykonywanej usługi na drodze powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny, błyskowy barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza. 3.2 Środki transportowe powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2003 nr 32, poz. 262 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2012 poz. 996) 3.3 Wykonawca podczas wykonywania usług zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp, p.poż, oraz przepisów ruchu drogowego wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym tj. z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 601120006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Gwarantowany czas reakcji od chwili powiadomienia

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30