Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz dostawa części zamiennych w 2014 roku

Order Newsletter: 1 Position: 106783 (oferta nr 183136)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-05-19

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz dostawa części zamiennych w 2014 roku

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz dostawa części zamiennych w 2014 roku. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 50 11 00 00 - 9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi, CPV 34 30 00 00 - 0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich, CPV 34 32 00 00 - 6 Mechaniczne części zapasowe, z wyłączeniem silników i części silników, CPV 42 91 30 00 - 9 Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza. 2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia. Zamówienie podzielono na sześć części, z których każda jest oddzielnym postępowaniem: CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 - usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów oraz podobnego do nich sprzętu (pojazdy garażowane w RDW Żołędowo): - obsługa techniczna OT - 1 (planowana ilość napraw ok. 12 razy), - obsługa techniczna OT - 2 + wymiana oleju (planowana ilość napraw ok. 12 razy) wg zakresu czynności instrukcji danego pojazdu lub sprzętu, załącznik nr 3 do zarządzenia nr 7/91 Naczelnego Dyrektora ODP z dnia 6.05.1991 r. - dołączony do SIWZ, - naprawy bieżące (awaryjne) wynikające z eksploatacji pojazdów bądź podobnego sprzętu (orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 250), - Zamawiający dostarczy potrzebne części zamienne chyba, że cenę konkurencyjną przedstawi Wykonawca. Wtedy to Wykonawca będzie dostarczał części zamienne wykorzystując prawo opcji zgodnie z ust. III pkt. 3 SIWZ. Pojazdy i sprzęt przewidziany do napraw warsztatowych: - Skoda Fabia o numerze rejestracyjnym CBY JK88, - Skoda Fabia o numerze rejestracyjnym CB 9654G, - Fiat Panda o numerze rejestracyjnym CBY SN06, - Citroen Jumper o numerze rejestracyjnym CBY 42M5, - Intrall Lublin 3 Mi o numerze rejestracyjnym CBY 39SH, - Ciągnik FARMTRAC 70 o numerze rejestracyjnym CBY N509, - Przyczepa VIOLA o numerze rejestracyjnym CBY R004, - Rębak SKORPION o numerze rejestracyjnym CBY R182, - Rębak SKORPION o numerze rejestracyjnym CBY R150, - Przyczepa AUTOSAN o numerze rejestracyjnym CBY R152, - Ładowacz Cyklop. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 - usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu: - naprawa sprzętu wg ilości i stawki r-g (orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 50), - Zamawiający dostarczy potrzebne części zamienne chyba, że cenę konkurencyjną przedstawi Wykonawca. Wtedy to Wykonawca będzie dostarczał części zamienne wykorzystując prawo opcji zgodnie z ust. III pkt. 3 SIWZ. Sprzęt przewidziany do konserwacji i usuwania awarii: - Kosa spalinowa FS 55 - 1 szt., - Kosy spalinowe FS 200 - 2 szt., - Kosa spalinowa FS 240 - 1 szt., - Kosa spalinowa FS 350 - 2 szt., - Kosa spalinowa FS 360 - 2 szt., - Kosa spalinowa FS 450 - 2 szt., - Kosiarka HORTMASZ - 1 szt., - Podkrzesywarka HT-75 - 3 szt., - Piła spalinowe MS 250 - 1 szt., - Piła spalinowa MS 261 - 1 szt., - Piły spalinowe MS 361 - 2 szt., - Piła spalinowa MS 440 - 1 szt., - Zagęszczarka CF 1 - 1 szt., - Zagęszczarka VP 1340 R - 1 szt., - Agregat prądotwórczy F7001 - 1 szt., - Świder glebowy BT 360 - 1 szt., - Piła do cięcia asfaltu TS-400 - 1 szt., - Dmuchawo-opryskiwacz SR-420 - 1 szt., - Nagrzewnica olejowa B35 CL - 1 szt., - Prostownik z rozruchem 570A - 1 szt., - Agregat spawalniczy INWERTMax 161 LOGIC - 1 szt., - Agregat spawalniczy MIG/MAG 220D SHERMAN - 1 szt., - Myjka KARCHER HD6/15PLUS - 1 szt., - Odśnieżarka STIGA CRYSTAL - 1 szt., - Nożyce spalinowe do żywopłotu - 1 szt. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3 - usługi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądów sprzętu biorącego udział w Zimowym Utrzymaniu Dróg: - Naprawy bieżące wraz z dojazdem wynikające z eksploatacji sprzętu wg ilości i stawki r-g (orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 230), - Wykonanie przeglądów i napraw poprzeglądowych w siedzibie Zamawiającego, a wykonanie napraw u Wykonawcy ZUD, bądź w warsztacie Wykonawcy - zgodnie ze złożonym protokołem przedwykonawczym. - Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego, polecenia wykonania naprawy bądź konserwacji sprzętu do wykonania naprawy lub konserwacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. - Sprzęt biorący udział w Zimowym Utrzymaniu Dróg musi przejść przegląd w terminie 01.06.2014r. - 01.10.2014 r. - planowana ilość - po 1 razie w roku. - Zamawiający dostarczy potrzebne części zamienne chyba, że cenę konkurencyjną przedstawi Wykonawca. Wtedy to Wykonawca będzie dostarczał części zamienne wykorzystując prawo opcji zgodnie z ust. III pkt. 3 SIWZ. Sprzęt przewidziany do przeglądu, konserwacji i naprawy: - Solarka SCHMIDT ECOS - 1 szt., - Solarka Stratos VCXN - 2 szt., - Piaskarka P-1 - 2 szt., - Pług PO- 64 - 2 szt., - Pług OZW 32 - 4 szt., - Pług wirnikowy PWF-2500 - 1 szt., - Pług PO255 - 1szt., - Pług SNK-27 - 2szt. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 4 - usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdu specjalistycznego typu Mercedes - Benz UNIMOG (bez osprzętu współpracującego), naprawy bieżące, awaryjne wynikające z eksploatacji pojazdu, wykonanie przeglądów technicznych i okresowych zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu (orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 300): 1. W przypadkach, gdy podczas wykonywania przeglądu lub naprawy, wystąpi oprócz przewidzianych operacji konieczność dodatkowych wymian lub naprawy, mogą one być wykonane tylko za zgoda Zamawiającego. 2. Wykonawca wykona bieżące naprawy w ciągu 3 dni roboczych, a termin usunięcia awarii zostanie każdorazowo uzgodniony między stronami. 3. Każdorazowo zostanie udzielone zlecenie określające zakres naprawy w pojeździe. 4. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizacje umowy ze strony Zamawiającego, polecenia wykonania naprawy pojazdu do odebrania z miejsca wskazanego przez Zamawiającego pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu wydania polecenia, przetransportowania danego pojazdu do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko. 5. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt 5.1. 5.1. Zamawiający dostarczy potrzebne części zamienne chyba, że cenę konkurencyjną przedstawi Wykonawca. Wtedy to Wykonawca będzie dostarczał części zamienne wykorzystując prawo opcji zgodnie z ust. III pkt. 3 SIWZ. 6.Na zastosowane części i materiały Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego rabatu obowiązującego w niezmienionej wysokości przez cały okres realizacji zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw po okazaniu osobie odbierającej pojazd naprawiany lub wydania ich na żądanie Zamawiającemu. 8. Po wykonaniu usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zestawienie wykonanych prac przy pojeździe oraz rozliczy wykonanie usługi w oparciu o katalog norm czasowych dla samochodów specjalistycznych firmy Mercedes-Benz ASRA. 9. Wymagania: Wykonawca powinien posiadać kadrę pracowniczą i zaplecze techniczne umożliwiające samodzielne wykonanie obsługi pojazdu w zakresie: pełnej diagnostyki; elektronicznym; elektromechanicznym; mechanicznym. 10. Rękojmia i gwarancja: - wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonaną usługę na okres minimum 6 miesięcy oraz na użyte części do napraw na okres gwarancji zgodny z udzielona gwarancja producenta. - wady w realizacji zamówienia winny być nieodpłatnie usunięte w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wystąpienia wady. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 5 - usługi w zakresie naprawy i konserwacji osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA 1. Przegląd sprzętu wg ilości i ceny jednostkowej przeglądu (orientacyjna, planowana ilość przeglądów - 1 raz w roku), 2. Naprawy bieżące wraz z dojazdem wynikające z eksploatacji sprzętu wg ilości i stawki r-g (orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 45), 3. Wykonanie przeglądów i napraw poprzeglądowych w siedzibie Zamawiającego, bądź w warsztacie Wykonawcy - zgodnie ze złożonym protokołem przedwykonawczym. 4. Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego, polecenia wykonania naprawy bądź konserwacji sprzętu do wykonania naprawy lub konserwacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. - Zamawiający dostarczy potrzebne części zamienne chyba, że cenę konkurencyjną przedstawi Wykonawca. Wtedy to Wykonawca będzie dostarczał części zamienne wykorzystując prawo opcji zgodnie z ust. III pkt. 3 SIWZ. Sprzęt przewidziany do przeglądu, konserwacji i naprawy sprzętu: - Wysięgnik FME 500 - 2 szt., - Głowica do wycinania krzaków - 1 szt., - Głowica Kosząca UMK 1200 - 2 szt., - Wiertnica EBG - 2 szt., - Szczotka myjąca DWB - 2 szt. Wymagania ogólne dotyczące części nr 1 - części nr 5: 1. Usługa obejmuje wykonanie prac (robociznę) oraz dostawę i montaż nowych potrzebnych materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów gumowych oraz części zamiennych pojazdów lub sprzętu zgodnie z wykorzystanym prawem opcji. 2. Wykonawca winien mieć możliwość samodzielnego wykonania kompleksowej obsługi pojazdów i sprzętu z zakresu: - napraw mechaniki, elektromechaniki, takich jak: naprawa zawieszenia, naprawa układu kierowniczego, naprawa układu napędowego, itp. - konserwacji pojazdów, - przeglądów technicznych OT-2, - posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw pojazdów i podzespołów, 3. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego polecenia wykonania naprawy do: odebrania pojazdu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko, a po naprawie do odstawienia pojazdu do wskazanego w pkt. 2 miejsca garażowania. Cena ewentualnego transportu pojazdu winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny. 4. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca udzieli na wykonane usługi naprawcze 6 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia wystawienia faktury oraz na użyte części do napraw wykonanych w ramach gwarancji - gwarancji na okres zgodny z udzieloną gwarancją producenta. 6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych pojazdów i sprzętu w trakcie trwania umowy. 8. Na zastosowane części i materiały Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego rabatu obowiązującego w niezmienionej wysokości przez cały okres realizacji zamówienia. 9.Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw. 10.Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 11. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 12. Koszt użytych do napraw materiałów i części nie będzie obciążał ceny umownej dotyczącej robocizny w części nr 1-5. 13. Ceny materiałów nie mogą odbiegać od średnich notowań rynkowych. 14. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi min. 6 miesięcy, a na nowo wbudowane części minimum 12 miesięcy - dokonując oświadczenia w szczegółowej specyfikacji kosztów. 15. Wykonawca dokona przeglądu, wymiany na wyłącznie fabrycznie nowe części zużytych (uszkodzonych) i oleju lub naprawy części zużytych (uszkodzonych), na podstawie szczegółowej specyfikacji kosztów, którą zatwierdzi Zamawiający, i dołączy ją do faktury. 16. W przypadku awarii pojazdów Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego, polecenia wykonania naprawy pojazdów do odebrania z miejsca wskazanego przez Zamawiającego danego pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu wydania polecenia, przetransportowania danego pojazdu do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko. ! Istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia środków transportu lub sprzętu przewidzianych do naprawy w roku 2014. Część zamówienia Nr 6 - Usługi w zakresie dostawy części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do pojazdów silnikowych Przedmiotem zamówienia są dostawy części zamiennych do pojazdów i sprzętu, znajdujących w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie. 1. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia w ciągu 24 godzin od wysłania zamówienia, przekazanego Wykonawcy na nr faksu lub drogą elektroniczną, na własny koszt i ryzyko do magazynu Zamawiającego, 2. Użyte w opisie przedmiotu zamówienia pojęcia oznaczają: a) Części zamienne oryginalne - to części o tej samej jakości, co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego przez producenta pojazdu, wytwarzane zgodnie z ustalonymi przez producenta pojazdu specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, dotyczącymi produkcji komponentów lub części do danej marki pojazdu samochodowego, w tym również części zamiennych produkowanych na tej samej linii produkcyjnej, co komponenty lub części. Przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli ich producent zaświadczy, że zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta pojazdu i są tej samej jakości, co części stosowane w procesie montażu pojazdu. b) Zamienniki - to części zamienne porównywalnej jakości z oryginalnymi, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości, co komponenty, które są lub były stosowane do montażu pojazdów samochodowych. c) Części zamienne regenerowane - to części zamienne wcześniej używane w pojazdach samochodowych, naprawione lub przywrócone do stanu technicznego zapewniającego ich kompletność i sprawność przy zastosowaniu nowych, oryginalnych elementów i materiałów do ich regeneracji. Zamawiający wymaga dostawy regenerowanych rozruszników. 3. Kwoty na części zamienne podane w kosztorysie ofertowym zostały przyjęte przez Zamawiającego szacunkowo, wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i wskazania przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie asortymentu. Rzeczywista ilość zamawianych części będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym maksymalna wartość zamówienia nie przekroczy kwoty, wynikającej z ceny najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu, złożonej dla części zamówienia nr 6. 4. Oferowany asortyment musi być fabrycznie nowy bez śladów używania oraz pełnowartościowy. Oryginalne części zamienne mogą zostać zastąpione częściami zamiennymi o porównywalnej jakości. Udowodnienie równoważności dostarczonych części spoczywa na Wykonawcy w momencie dostawy. 5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone części zamienne i materiały eksploatacyjne są wysokiej jakości i spełniają właściwe normy i wymagania techniczne. Części przeznaczone do naprawy układów: hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia muszą posiadać dopuszczenie producenta pojazdu zezwalające na ich stosowanie w pojazdach Zamawiającego, zgodnie z przepisami. 3. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Przy zastosowaniu przez Zamawiającego prawa opcji na realizację usług naprawy i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz dostawy części zamiennych może zwiększyć maksymalnie o 50% przedmiot zamówienia. 3.1. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji związane jest z przewidywanym przez Zamawiającego zwiększeniem ilości sprzętu i napraw na poziomie wyższym niż założony - przewiduje się zwiększenie o 50% zamówienia podstawowego. 3.2. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. 3.3. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31 grudnia 2014r. 3.4. O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją. 3.5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30