Usługi wycinki drzew wra z frezowaniem przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2014 r.

Order Newsletter: 1 Position: 163912 (oferta nr 180919)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-05-15

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi wycinki drzew wra z frezowaniem przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2014 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW we Włocławku w 2014 roku. 2. Zamówienie obejmuje: - wycinkę drzew wraz z wywozem dłużycy i gałęzi poza pas drogowy, - karczowanie drzew, frezowanie pni zlokalizowanych w koronie drogi na głębokość20 cm poniżej poziomu pobocza - oczyszczenie terenu po wycince drzew, -zakup pozyskanego drewna przez Wykonawcę od Zamawiającego w cenie określonej z szacowania drewna dokonanego przez brakarza zgodnie z IPU § 6pkt 3-zał. Nr 9, - projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wycinki, dostarczy Zamawiający, - oznakowanie terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 3. Zamówienie obejmuje następujący zakres: 143 szt. drzew do wycinki w tym z frezowaniem 53 szt w ciągu DW: droga nr 252 Inowrocław -Rózinowo - 4 szt. z frezowaniem droga nr 265 Brześć Kuj.- Gostynin - 5 szt. droga nr 266 Ciechocinek - Sompolno - 4 szt droga nr 267 Ujma Duża - Piotrków Kuj - 6 szt droga nr 269 Szczerkowo - Kowal - 6 szt w tym 2 szt. z frezowaniem droga nr 270 Brześć Kuj- Koło - 7 szt. droga nr 539Blinno-Ligowo-Tłuchowo - 7 szt, droga nr 541Sierpc-Tłuchowo-Dobrzyn - 13 szt. droga nr557 Rypin -Lipno - 86 szt. w tym 47 szt z frezowaniem droga nr 558 Lipno - Dyblin - 1 szt droga nr 562 Szpetal Górny-Dobrzyn - Płock -4 szt. 4 . ogółem 143 szt. w tym z frez. 53 szt Ilość drewna do pozyskania wg szacunku brakarza : 149,51 m3 4. Zamawiający zaleca Wykonawcy składającym oferty do dokonania oględzin w terenie drzew przewidzianych do wycinki. W tym celu załącza do SIWZ ,Plan wyrębu drzew, zawierający lokalizację drzew. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu usługi przez zamianę drzew na inne, niż wymienione w Planie Wyrębu Drzew..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 772114006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information