Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu oraz osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA wraz z dostawą części zamiennych w 2014 r.

Order Newsletter: 1 Position: 161644 (oferta nr 179197)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-05-14

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu oraz osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA wraz z dostawą części zamiennych w 2014 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie podzielono na dwie części, z których każda jest oddzielnym postępowaniem. Część zamówienia nr 1 - dotyczy naprawy i konserwacji sprzętu /szacunkowa ilość r-godz. 100/: - naprawa pił spalinowych - 10 szt., - naprawa kos mechanicznych - 8 szt., - naprawa piły do asfaltu - 2 szt., - naprawa zagęszczarki - 3 szt., - naprawa podkrzeszywarki - 2 szt., - naprawa wiertnicy glebowej - 1 szt.; Część zamówienia nr 2 - dotyczy napraw i konserwacji osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA /szacunkowa ilość r-godz. 100/: - naprawa głowicy do koszenia trawy - 1 szt., - naprawa myjki do znaków -1 szt., - naprawa wiertnicy glebowej -1 szt., - naprawa wysięgnika -1 szt., - naprawa pługa - 1 szt., - naprawa posypywarki - 1 szt., - naprawa głowicy do frezowania poboczy - 1 szt., - naprawa kosiarki bijakowej Z-146 - 1 szt. 3. Usługa obejmuje wykonanie prac (robociznę) oraz dostawę i montaż nowych potrzebnych materiałów eksploatacyjnych, akcesorii gumowych oraz części zamiennych sprzętu lub osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA. 4. Wykonawca winien mieć możliwość samodzielnego wykonania kompleksowej obsługi z zakresu: Część zamówienia nr 1 - dotyczy naprawy i konserwacji sprzętu: - napraw mechanicznych, - konserwacji sprzętu, - posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw sprzętu i podzespołów; Część zamówienia nr 2 - dotyczy napraw i konserwacji osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA: - napraw mechanicznych, - konserwacji osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA, - posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA i podzespołów. 5. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca udzieli na wykonane usługi naprawcze 6 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia wystawienia faktury oraz na użyte części do napraw wykonanych w ramach gwarancji - gwarancji na okres zgodny z udzieloną gwarancją producenta. 7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanego sprzętu w trakcie trwania umowy. 9. Na zastosowane części i materiały Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego rabatu obowiązującego w niezmienionej wysokości przez cały okres realizacji zamówienia. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30