Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 266 w km 31+025 w m. Śędzin

Order Newsletter: 1 Position: 102069 (oferta nr 177169)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-05-13

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 266 w km 31+025 w m. Śędzin

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: 1.Roboty przygotowawcze, 2. Roboty ziemne, 3.Odwodnienie korousu drogowego, 4. Podbudowy, 5. Wykonanie nawierzchni, 6. Roboty wykończeniowe, 7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 8. Organizacja ruchu na czas przebudowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452211113

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30