Usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów oraz podobnego do nich sprzętu -RDW Żołędowo w 2010r.

Order Newsletter: 1 Position: 16593 (oferta nr 1626800)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2010-01-26

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów oraz podobnego do nich sprzętu -RDW Żołędowo w 2010r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów oraz podobnego do nich sprzętu - RDW Żołędowo w 2010r. 2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia dla: - obsługa techniczna OT - 1 (planowana ilość napraw ok. 12 razy), -obsługa techniczna OT - 2 + wymiana oleju (planowana ilość napraw ok. 12 razy) załącznik nr 3 do zarządzenia nr 7-91 Naczelnego Dyrektora ODP z dnia 6.05.1991 r. - dołączony do SIWZ, - naprawy bieżące (awaryjne) wynikające z eksploatacji pojazdów bądź podobnego sprzętu (orientacyjna, planowana ilość r-godz. warsztatowych wynosi 120), Pojazdy i sprzęt przewidziany do napraw warsztatowych: -Polonez Caro+ o numerze rejestracyjnym BCS 3329, -Daewoo Tico o numerze rejestracyjnym CBY F003, -Daewoo Lublin 3 o numerze rejestracyjnym BCD 9729, -Intrall Lublin 3 Mi o numerze rejestracyjnym CBY 39SH, -Skoda Fabia o numerze rejestracyjnym CB 9654G, -Przyczepa ciągnika o numerze rejestracyjnym CBY R152, -Przyczepa samochodowa o numerze rejestracyjnym CBY R004, -Rozdrabniarka do gałęzi Skorpion o numerze rejestracyjnym CBY R150, -Ładowacz Cyklop, -Ciągnika Farmtrac 70 o numerze rejestracyjnym CBY N509. 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 5. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy. 6. Ceny materiałów nie mogą odbiegać od średnich notowań rynkowych. 7. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi min. 3 miesiące, a na nowo wbudowane części 12 miesięcy - dokonując oświadczenia w szczegółowej specyfikacji kosztów. 8. Wykonawca dokona przeglądu, wymiany lub naprawy części zużytych (uszkodzonych) wyłącznie na fabrycznie nowe i oleju, na podstawie szczegółowej specyfikacji kosztów, za zgodą Zamawiającego, i dołączy ją do faktury. 9. Termin napraw bieżących (awaryjnych) nie może przekroczyć 3 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach powyższy termin może ulec przedłużeniu, za zgodą Zamawiającego. ! istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia środków transportu lub sprzętu przewidzianych do naprawy w roku 2010.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://www.zdw-bydgoszcz.com.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30