Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, LPG jako paliwo silnikowe, oleju napędowego do samochodów służbowych ZDW w Bydgoszczy oraz jednostkach terenowych

Order Newsletter: 1 Position: 16350 (oferta nr 1622647)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2010-01-20

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, LPG jako paliwo silnikowe, oleju napędowego do samochodów służbowych ZDW w Bydgoszczy oraz jednostkach terenowych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1.Przedmiotem zamówienia jest zakup - tankowanie bezpośrednio do zbiorników samochodowych i sprzętu (kanistry) paliw spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 09.12.2008r. ( Dz. U. Nr 211 poz.1441). w sprawie wymagań jakościowych dla paliw płynnych. Tankowanie paliwa zarówno do zbiorników pojazdów jak i kanistrów musi odbywać się bezgotówkowo np. karta paliwowa, lub inny sposób rozliczania zaproponowany przez wykonawcę w ofercie. 3.2.Tankowanie paliwa odbywać się będzie sukcesywnie - w zależności od potrzeb - w stacjach paliwowych Wykonawcy wskazanych w Wykazie stacji paliw. Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu paliwo po cenach jednostkowych brutto obowiązujących w dniu tankowania paliwa z zastosowaniem upustu do ceny na dystrybutorze. 3.3. Przewidywana ilość oraz asortyment paliwa określona jest w kosztorysie ofertowym - załącznik nr 3 do SIWZ. Wykaz jednostek terenowych Zamawiającego dokonujących zakupów paliw oraz przewidywana ilość pojazdów przeznaczonych do tankowania paliwa zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do wykazu dodatkowych pojazdów lub wykreślenia pojazdu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 091200000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information