Przegląd, konserwacja i usuwanie awarii sprzętu biorącego udział w Zimowym Utrzymaniu Dróg - RDW Żołędowo w 2010r.

Order Newsletter: 1 Position: 11175 (oferta nr 1619991)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2010-01-16

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przegląd, konserwacja i usuwanie awarii sprzętu biorącego udział w Zimowym Utrzymaniu Dróg - RDW Żołędowo w 2010r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są: Przegląd, konserwacja i usuwanie awarii sprzętu biorącego udział w Zimowym Utrzymaniu Dróg - RDW Żołędowo w 2010r. 2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: - naprawa sprzętu wg ilości i stawki r-g (orientacyjna, planowana ilość r-godz. warsztatowych wynosi 100), - Wykonanie przeglądów w siedzibie Zamawiającego, a wykonanie napraw u Wykonawcy ZUD ( np. ZUK Świecie, PUM Nowe) bądź w warsztacie Wykonawcy. - wymagana odległość siedziby Wykonawcy od siedziby Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko - nie może przekroczyć 45 km. Sprzęt przewidziany do przeglądu, konserwacji i usuwania awarii: - Solarka SCHMIDT ECOS - 1 szt., - Piaskarka P-1 - 3 szt., - Pług PO- 64 - 4 szt., - Pług OZW 32 - 3 szt., - Pług POD-5 (sercowy) - 1 szt., - Pług wirnikowy PWF-2500 - 1 szt., 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 5. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy. 6. Ceny materiałów nie mogą odbiegać od średnich notowań rynkowych. 7. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi min. 3 miesiące, a na nowo wbudowane części 12 miesięcy - dokonując oświadczenia w szczegółowej specyfikacji kosztów. 8. Wykonawca dokona przeglądu, wymiany lub naprawy części zużytych (uszkodzonych) i oleju na podstawie szczegółowej specyfikacji kosztów, za zgoda Zamawiającego, wyłącznie fabrycznie nowe i dołączy ją do faktury. 9. Termin napraw bieżących /awaryjnych/ nie może przekroczyć 3 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach powyższy termin może ulec przedłużeniu, za zgodą Zamawiającego. ! istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia środków transportu lub sprzętu przewidzianych do naprawy w roku 2010.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information