DOSTAWA MATERIAŁÓW USZORSTNIAJĄCYCH /PIASKU/ DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW - TORUŃ NA SEZON ZIMOWY w I i IV kwartale -2010 z podziałem na 2 -części zamówienia

Order Newsletter: 1 Position: 11098 (oferta nr 1617900)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2010-01-14

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: DOSTAWA MATERIAŁÓW USZORSTNIAJĄCYCH /PIASKU/ DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW - TORUŃ NA SEZON ZIMOWY w I i IV kwartale -2010 z podziałem na 2 -części zamówienia

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kruszywa naturalnego lub, łamanego o uziarnieniu 0,1-4 mm z podziałem na część - 1 zamówienia w ilości - 2 100 ton na zimowe place składowe w miejscowości (Rumiankowo k/Lipna; Młyniec; Kowalewo Pom. ) oraz na część - 2 zamówienia w ilości - 2 200 ton na zimowe place składowe w miejscowości ( Zelgno ; Chełmno: Unisław) do zwalczania śliskości nawierzchni dróg na sezon zimowy w I i IV kwartale - 2010 .

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 249513101

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.zdw-bydgoszcz.com.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30