Usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów oraz podobnego do nich sprzętu - RDW Toruń w 2010r.

Order Newsletter: 1 Position: 982 (oferta nr 1609145)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2010-01-04

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów oraz podobnego do nich sprzętu - RDW Toruń w 2010r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: - naprawy bieżące (awaryjne) wynikające z eksploatacji pojazdów bądź podobnego sprzętu (orientacyjna, planowana ilość r-godz. warsztatowych wynosi ok. 200), - termin napraw bieżących /awaryjnych/ nie może przekroczyć 3 dni, - wymagana odległość warsztatu od siedziby zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu ul. Polna 113 , 87-100 Toruń - nie może przekroczyć 10 km. - wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi min. 3 miesiące 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 5. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy. UWAGA: Pojazdy i sprzęt przewidziany do napraw warsztatowych: - naprawy samochodu osobowego marki Daewoo - Tico - 1 szt. - naprawy samochodu osobowego marki Fiat - Tipo - 1 szt. - naprawy samochodu osobowego marki Daewoo - Lanos - 1 szt. - naprawy samochodu osobowego marki Dacia -Logan - 1 szt. - naprawy samochodów marki Daewoo -Lublin 3 - 2 szt. - naprawa sam. ciężarowego marki CITROEN-JUMPEL (wywrotka) - 1szt. - naprawa przyczepy sygnalizacyjnej Wiola - 2szt. - naprawa przyczepy specjalnej Rębak typu Skorpion - 1 szt.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information