Roboty dodatkowe związane z realizacją zamówienia podstawowego na połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN - T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10. Zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin. Odcinki:

Order Newsletter: 1 Position: 118 (oferta nr 1607839)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2010-01-04

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Roboty dodatkowe związane z realizacją zamówienia podstawowego na połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN - T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10. Zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin. Odcinki:

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Roboty dodatkowe związane z realizacją zamówienia podstawowego na połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN - T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10. Zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin. Odcinki: Km 6+190 do km 30+306 dł. 24,116 km Etap I Km 34+850 do km 44+945 dł. 10,095 km Etap II Km 45+750 do km 53+536 dł. 7,786 km Etap II Km 53+536 do km 54+980 dł. 1,444 km Etap III Km 55+080 do km 55+375 dł. 0.295 km Etap III Km 56+100 do km 60+800 dł. 4,700 km Etap III długość łączna odcinka przebudowywanego 48,437 km Zakres robót dodatkowych: - wykonanie tymczasowego objazdu mostu w Golubiu Dobrzyniu. Szczegółowy zakres robót: - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie nasypów, - wykonanie wykopów - budowa tymczasowych prefabrykowanych przepustów, - mechaniczne wykonanie warstwy odcinającej, - tymczasowa nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych, - bariery ochronne stalowe, - rozebranie barier stalowych, - tymczasowe bariery sygnetowe, - dzierżawa terenu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452210002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information