Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW - Toruń w roku 2012

Order Newsletter: 1 Position: 346419 (oferta nr 1602209)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-12-28

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW - Toruń w roku 2012

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje następujący zakres robót: 2.1. Zadanie nr 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową: - remont spękań siatkowych nawierzchni, rakowiny do 1,0 cm - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 2,0 cm - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 3,0 cm - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 4,0 cm 2.2 Zadanie nr 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową z otaczarki 2.3. Zadanie nr 3: Likwidacja przełomów: - Rozebranie istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości średnio 8 cm wraz z wywozem rumoszu poza teren budowy - Rozebranie istniejącej podbudowy tłuczniowej gr. 23 cm wraz z wywozem rumoszu poza teren budowy - Wykonanie koryta na całej szerokości korony w gr. Kat. III na głębokość 30 cm wraz z wywozem nadmiaru ziemi poza plac budowy - Wykonanie w-wy odsącz. z piasku wraz z zagęszczeniem grubość w-wy 20 cm - Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 15 cm wraz z zagęszczeniem - Wykonanie górnej w-wy podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 15 cm wraz z zagęszczeniem - Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfalt. - Wykonanie w-wy wiążącej z masy mineralno - asfaltowej standard I śr. gr. 6 cm wraz z zagęszczeniem i transportem do m- ca wbudowania wg PN-S-96025 - Wykonanie w-wy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej standard I śr. gr. 5 cm wraz z zagęszczeniem i transportem do m- ca wbudowania wg PN-S-96025 - Formowanie i plantowanie poboczy ziemnych z gruntu z koryta wraz z zagęszczeniem - Pogłębienie istniejącego rowu przydrożnego do głębokości 60 cm wraz z profilowaniem skarp i wywozem nadmiaru ziemi poza plac budowy - Regulacja pionowa: kratek ściekowych - Regulacja pionowa: włazów kanałowych

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 12 000,00 złotych słownie: dwanaście tysięcy złotych 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłacone przelewem w

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl.

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30