Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w 2012 r.

Order Newsletter: 1 Position: 345213 (oferta nr 1600909)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-12-27

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w 2012 r.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w 2012 r. 2. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót: 2.1. Zadanie nr 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową: - remont spękań siatkowych nawierzchni, rakowiny, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 2 cm, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 3 cm. 2.2 Zadanie nr 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej: a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno asfaltowej - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową głębokość wyboju do 4 cm, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową głębokość wyboju do 6 cm, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową głębokość wyboju do 8 cm, - frezowanie nawierzchni - głębokość 4 cm, - frezowanie nawierzchni - głębokość 6 cm, - frezowanie nawierzchni - głębokość 8 cm. b) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno asfaltowe - nakładki (przy użyciu rozściełacza) - frezowanie nawierzchni - głębokość 4 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej z MMA 0/12,8, warstwa grubości 4 cm. 2.3. Zadanie nr 3: Likwidacja przełomów: - frezowanie nawierzchni asfaltowych - głębokość 10 cm, - wykonanie koryta - głębokość 33 cm, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku, warstwa grubości 10 cm, - wykonanie dolnej w-wy podbudowy warstwa grubości 15 cm, - wykonanie górnej w-wy podbudowy warstwa grubości 10 cm, - wykonanie warstwy wiążącej z MMA0/16mm, grubości 4 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej z MMA 0/12,8,warstwa grubości 4 cm, - ścinanie poboczy wraz z wywozem urobku, - oczyszczanie rowów z namułu. 3. Zamówienie obejmuje wykonywanie robót objętych przedmiotem zamówienia na następujących drogach wojewódzkich: Nr 207 (dr. woj. nr 402) Wielki Lubień - Michale - Grudziądz (dr nr 16), Nr 214 Łeba - Lębork - Kościerzyna -Warlubie, Nr 217 St. Kolejowa Warlubie - dr. krajowa nr 1, Nr 238 Osie - Warlubie (dr. woj. nr 214), Nr 239 Błądzim - Lniano - Drzycim - Świecie, Nr 240 Chojnice - Tuchola - Świecie, Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne, Nr 245 (dr. krajowa nr 5) Gruczno - Głogówko (dr. krajowa nr 1), Nr 248 Zbrachlin - Topolno - Borówno, Nr 256 Trzeciewiec (dr. krajowa nr 5) - Włóki - Bydgoszcz, Nr 272 Laskowice - Dolna Grupa, Nr 377 Nowe - Twarda Góra - Pieniążkowo, Nr 391 Warlubie - Rulewo - Rozgarty - Buśnia (dr. woj. nr 272), Nr 402 (dr. krajowa nr 1) Fletowo - Wielki Lubień

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł brutto. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieniu prawa bankowego na konto Zamawiającego na rachunek w

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30