Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich admnistrowanych przez RDW Włocławek w 2012 roku

Order Newsletter: 1 Position: 434760 (oferta nr 1598697)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-12-22

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich admnistrowanych przez RDW Włocławek w 2012 roku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest : Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włoclawek w 2012 roku. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót :1. Zadanie nr 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową: - remont spękań siatkowych nawierzchni, rakowiny - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 1,5 cm. - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 2,0 cm. - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 3,0 cm. Zadanie nr 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową z otaczarki - frezowanie nawierzchni - oczyszczenie i skropienie nawierzchni - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową: mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie - ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - grubość warstwy 4 cm - nakładki - regulacja pionowa kratek ściekowych i włazów kanałowych. Zadanie nr 3: Likwidacja przełomów: - rozebranie istniejącej nawierzchni z mieszanki min.-bitumicznej ogr. śr.8 cm. - rozebranie istniejącej podbudowy tłuczniowej gr.23 cm, - wykonanie koryta na całej szerokości korony na gł 30 cm - wykonanie w-wy ods. z piasku gr. w-wy 20 cm, - wykonanie dolnej w-wy podbudowy gr.15 cm, - skropienie warstw konstrukcyjnych, - wykonanie warstwy wiążącej gr.6cm i 5 cm, - formowanie i plantowanie poboczy ziemnych, - pogłębienie istn. rowu do gł. 60 cm 2.Zamówienie obejmuje wykonywanie robót objętych przedmiotem zamówienia na następujących drogach wojewódzkich: Nr 265 Brześć Kuj- Gostynin,Nr 266 Ciechocinek - Sompolno,Nr 267 Ujma Duża- Piotrków Kuj , Nr 268 Brzezie - Brześć Kuj, Nr 269 Szczerkowo -Kowal , Nr 270 Brześć Kuj- Koło, Nr 301 Lubanie - Osięciny , Nr 539 Blinno - Ligowo- Tłuchowo , Nr 541 Sierpc- Tłuchowo- Dobrzyń, Nr 557 Rypin - Lipno, Nr 558 Lipno- Dyblin , Nr 559 Lipno -Brudzeń D.- Płock , Nr 562 Szpetal G. -Dobrzyn - Płock

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 7000,00 zł /słownie zł siedem tysięcy/ 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieniu prawa bankowego na konto

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: bip.zdw-bydgoszcz

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30