Wykonania zamówienia dodatkowego związanego z realizacją zamówienia podstawowego na: wykonanie dokumentacji technicznej Budowy układu komunikacyjnego północno-wschodniej części bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitarnego - połączenie drogi krajowej nr 8

Order Newsletter: 1 Position: 434584 (oferta nr 1598609)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-12-22

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonania zamówienia dodatkowego związanego z realizacją zamówienia podstawowego na: wykonanie dokumentacji technicznej Budowy układu komunikacyjnego północno-wschodniej części bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitarnego - połączenie drogi krajowej nr 8

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres opracowania: 1 sporządzenie nowych koncepcji w wyniku konsultacji społecznych wraz inwentaryzacjami przyrodniczymi i analizą środowiskową, 2 połączenie DK1 z drogami serwisowymi w celu uciąglenia oraz przebudowa układu dróg serwisowych w rejonie węzła z DK1, 3 opracowanie dodatkowej prognozy ruchu dla węzła Turzno na wniosek Ministra Infrastruktury, 4 dodatkowa koncepcja przebiegu nowo projektowanej drogi, przez włączenie jej do drogi wojewódzkiej nr 646 wraz z uproszczoną analizą środowiskową.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information