Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibie RDW Żołędowo

Order Newsletter: 1 Position: 322699 (oferta nr 1577818)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-12-07

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibie RDW Żołędowo

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibie RDW Żołędowo. 2. Zamówienie obejmuje następujące usługi: - łączną powierzchnia sprzątania 308 m2 /budynek administracyjny + portiernia/, - powierzchnia mycia szyb - 80 m2, - powierzchnia mycia płytek ściennych - 75 m2, - powierzchnia czyszczenia żaluzji/rolet - 45 m2 3. Rodzaj czynności: 3.1. Odkurzanie całej powierzchni podłóg - 1 x dziennie, 3.2. Zmywanie posadzek z płytek ceramicznych podłogowych, gumolitu, paneli podłogo-wych - 1 x dziennie, 3.3. Czyszczenie blatów biurek, stołów, parapetów i szaf biurowych - 1 x dziennie, 3.4. Wycieranie aparatów telefonicznych, drukarek, ksero i niszczarki - 1 x dziennie, 3.5. Opróżnianie pojemników na śmieci i niszczarki, wynoszenie śmieci do miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego, wymiana worków plastikowych - 1 x dziennie, 3.6. Usuwanie pajęczyn z sufitów i ścian - 1 x dziennie, 3.7. Mycie oraz dezynfekcja urządzeń higieniczno - sanitarnych w łazienkach oraz w pomieszczeniu socjalnym - 1 x dziennie, 3.8. Mycie wszystkich drzwi, klamek, szyb, ościeżnic w drzwiach - 1 x w tygodniu, 3.9. Mycie z użyciem detergentu płytek ceramicznych w toaletach - 1 x w tygodniu, 3.10. Wycieranie na mokro grzejników - 1 x w tygodniu, 3.11. Czyszczenie wyłączników prądu, lamp stojących - 1 x w tygodniu, 3.12. Odkurzanie mebli tapicerowanych, przecieranie krzeseł i krzeseł skóropodobnych - 1 x w tygodniu, 3.13. Mycie okien wraz z ramami i ościeżnicami - 1 x na kwartał, 3.14. Czyszczenie żaluzji/rolet okiennych - 1 x na kwartał, 3.15. Mycie lamp i kloszy sufitowych - 2 x w roku; 3.16. Pranie mebli tapicerowanych (1 kanapa, ok. 34 krzeseł) - 2 x w roku; 3.17. Zgłaszanie wszelkich usterek technicznych - niezwłocznie w razie wystąpienia. 4. Środki czystości oraz sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia zapewni Zamawia-jący. 5. Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibie RDW Żołędowo będzie świadczona codziennie poza godzinami pracy urzędu od poniedziałku do czwartku od godziny 15:00 do godziny 20:00, a w piątki od godziny 14:45 do godziny 19:45 , przy czym wcześniejsze rozpoczęcie świadczenia usług w piątki ma na celu wydanie środków czystości oraz przekazanie ewentualnych uwag dot. Wykonywanych usług. 6. Po zakończeniu pracy należy zamknąć okna, wyłączyć urządzenia elektryczne i pozakręcać krany. 7. Zabrania się wprowadzania na teren budynku Zamawiającego osób trzecich. 8. Zabrania się wynoszenia na zewnątrz budynku sprzętu należącego do Zamawiającego. 9.Osoba sprzątająca ponosi odpowiedzialność za sprzęt i pomieszczenia w czasie wykonywania swoich obowiązków. 10. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywana usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w swojej siedzibie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 909192004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30