Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Rogoźno polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi w km 84+280 w m. Szczepice, gmina Kcynia.

Order Newsletter: 1 Position: 135654 (oferta nr 157489)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-04-22

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Rogoźno polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi w km 84+280 w m. Szczepice, gmina Kcynia.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót: 1.1. wykonanie robót pomiarowych, 1.2. wykonanie robót rozbiórkowych, 1.3. wykonanie robót ziemnych, 1.4. wykonanie studni rewizyjnych i wpustów ulicznych, 1.5. wykonanie studni chłonnej, 1.6. wykonanie warstwy odsączającej, 1.7.wykonanie stabilizacji gruntu cementem, 1.8. wykonanie podbudowy betonowej, 1.9.wykonanie podbudowy z kruszywa. 1.10. ustawienie krawężnika, opornika i obrzeży, 1.11. oczyszczenie nawierzchni drogowych, 1.12. skropienie nawierzchni asfaltem, 1.13.wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - bitumicznej, 1.14.wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - bitumicznej, 1.15. wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej, 1.16.wykonanie nawierzchni zatok autobusowych i chodnika, 1.17. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 1.18. wykonanie przepustów, 1.19. wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 1.20. ułożenie rur osłonowych, 1.21. wykonanie regulacji urządzeń obcych, 1.22. wykonanie skarp i poboczy, 1.23. wykonanie pomiaru powykonawczego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieniu prawa

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30