Ścinka poboczy na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW -Toruń w 2014 r.

Order Newsletter: 1 Position: 86485 (oferta nr 157139)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-04-18

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ścinka poboczy na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW -Toruń w 2014 r.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.2. Zamówienie swym zakresem obejmuje : Ścinkę poboczy wykonaną mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień i wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 1 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę - przyjęto następujące szerokości ścinki: zad-1;Droga wojewódzka nr 550 Chełmno - Unisław na odc. w miejscowości Chełmno ul. Szosa Grudziądzka w km: 0+020 ÷ 0+820 = 750,0 mb x 1,50 = 1 125,0 m2 L str. P zad-2; Droga wojewódzka nr 569 Golub Dobrzyń - Dobrzejewice na odc. Antoniewo - Elgiszewo w km: 1+120 ÷ 8+900 = 9 400,0 mb x 1,50 = 14 100 m2 str. L str. P zad-3; Droga wojewódzka nr 582 stacja kolejowa Ostaszewo - Droga krajowa nr 91 na odc. w m miejscowości Ostaszewo w km : 0+000 ÷ 0+800 = 750,0 mb x 1,50 = 1 125,0 m2 str. P zad-4; Droga wojewódzka nr 654 Silno - Złotoria na odc. Silno - Grabowiec w km: 0+800 ÷ 2+450 = 4 700,0 mb x 1,50 = 7 050,0 m2 str. L i str. P dokładnie miejsca wskaże Zamawiający w trakcie wykonywania robót Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w SST. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że materiał ze ścinki poboczy nie nadające się do ponownego wykorzystania jest własnością Wykonawcy. Rodzaj materiałów oraz ich ilości nie nadające się do ponownego wbudowania określi w trakcie realizacji zamówienia inspektor nadzoru. Materiał, który nadaje się do powtórnego wbudowania zgodnie z decyzją inspektora nadzoru jest własnością Zamawiającego. 3.3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym wykonawcom a zawartym w opisie zamówienia 3.4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451122100

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30